Back

★ Право України

                                               

Право України (Журнал)

Право України - загальнодержавне періодичне юридичне видання України. Видається українською мовою щомісячно. Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

                                               

Інформаційне право України

Інформаційних відносин. Реалізації права кожного на інформацію у усіх сферах життя як право вільно збирати, одержувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію на основі своїх прав та обовязків, в межах повноважень, у будь-який спосіб на свій вибір визначений відповідно до Конституції, Законів, чинних міжнародних договорів та угод. Порядку та критеріїв віднесення до видів інформації. Відповідальності за порушення законодавства про інформацію. Міжнародної інформаційної діяльності. Електронних запитів на інформацію. Структури та визначень інформації. Порядку та умов збирання, оде ...

                                               

Магдебурзьке право

Маґдебурзьке право - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.

                                               

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Закон України "Про авторське право і суміжні права" - український закон, який охороняє: Авторське право - особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, повязані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. Суміжні права - права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення.

                                               

Право

Право - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

                                               

Конституційне право України

Конституцийне право України - провідна галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і принципи формування та компетенцію органів державної влади, основи правового статусу людини і громадянина. Окрім того, в інших значеннях це відповідна юридична наука та навчальна дисципліна.

                                     

★ Право України

 • Право України - загальнодержавне періодичне юридичне видання України Видається українською мовою щомісячно. Метою видання є опублікування авторських матеріалів
 • своїх прав та обов язків, в межах повноважень, у будь - який спосіб на свій вибір визначений відповідно до Конституції України Законів України міжнародних
 • юдеїв. Докладніше: Історія міст України Докладніше: Населені пункти України яким надано магдебурзьке право Маґдебурзьке право з явилося на Русі разом з німецькими
 • Закон України Про авторське право і суміжні права - український закон, який охороняє: авторське право - особисті немайнові права і майнові права авторів
 • регулювання є дозволи та заборони. Джерелами земельного права в Україні є Земельний кодекс України Закони України Про охорону земель Про оренду землі Про
 • Конституцийне право України - провідна фундаментальна галузь національного права являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм
 • М - во освіти і науки, молоді та спорту України Нац. ун - т Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого - Харків: Право 2012 - Т. 1 - 656 с - Бібліогр.: с.
 • Конституції України Право голосу є синонімом активного виборчого права Право голосу ще позначають таким терміном як право виборців У корпоративному праві
 • Житлове право України - сукупність правових норм в Україні що регулюють житлові правові відносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими
 • системи норм права що регламентує державний устрій. Муніципальне право Конституційне судочинство Конституційне право України Державне право Юридична
 • кодексу України В.Ф. Нестерович. Право і суспільство. 2017. 6. С. 24 - 29. Нестерович В.Ф. Виборче право як підгалузь конституційного права України В
                                     
 • Юре 2004. - 27 с. - Конвенція Закон України Про авторське право і суміжні права Верховна Рада України ред. О. Д. Бурсук. - Офіційне вид. - К
 • звичаєве право в Україні 16 - 18 ст. Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України
 • Цивільне право України Договірні та недоговірні зобов язання: підруч. За заг. ред. С. С. Бичкової - К.: КНТ, 2006 - 498 с. Цивільний кодекс України 2003
 • Адміністративне право України - однорідна, відособлена у системі юриспруденції правова матерія, що характеризується як: 1 галузь права 2 наука 3 навчальна
 • 52 с. Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні Пр. Львів. лаб. прав людини АПН України ред.: П. М. Рабінович АПН України - К. :
 • запобігання злочинам. Див. також: Джерело права Конституція України як концептуальна база всього законодавства України в тому числі і кримінального законодавства
 • організацій тощо. Військове право України засновується на положеннях Конституції України де передбачено обов язки громадян України щодо захисту держави, функції
 • ISBN 966 - 749 - 200 - 1. Демський, Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. Е. Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 496 с
 • права ім. В.М.Корецького НАН України Київ. ун - т права - К. : Юридична думка, 2005. - 848 с. Екологічне право України : навч. посіб. Б. П. Ратушна
 • зосереджено, в основному, в розділі ІІ Конституції України Цивільний кодекс України присвячує суб єктивним правам учасників цивільних відносин дві книги - Другу
                                     
 • Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами
 • Конституція Украини - Основний Закон України Ухвалений 28 червня 1996 року на 5 - й сесії Верховної Ради України 2 - го скликання. Конституція України набрала
 • Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України провідна науково - дослідна
 • податкового права існує кілька підсистем інститутів, які можна згрупувати в розділи. Джерелами податкового права України є Конституція України Податковий
 • цивільне процесуальне право цивільне судочинство і теорію цивільного процесуального права Наука цивільного процесуального права України як самостійна галузь
 • норм права Наприклад, згідно з п. 4 Перехідних і прикінцевих положень ЦК України щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України 2003 р
 • Право на життя - це право що належить до прав першого покоління. Поряд з іншими правами цієї групи, право на життя має найбільшу цінність для людини і
 • України як незалежної держави у 1992 р. було створено Державне агентство з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України ДААСП України
 • Конституція України Цивільний кодекс України від 16.01.2003 435 - IV Земельний кодекс України від 25.10.2001 2768 - III інші норми матеріального права Власність

Users also searched:

право україни (журнал), право, Право, Журнал, журнал, україни, України, практикум, держава і право, журнал право і суспільство, українське право, публічне право журнал, правовий практикум, юридична газета, Право України Журнал, юридична, господарство, право україни журнал, газета, держава, суспільство, українське, публічне, правовий, підпримництво, підпримництво господарство і право, інформаційне право україни, інформаційного, права, Інформаційне,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Підприємництво, господарство і право.

Про реформування друкованих засобів масової інформації. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація Спілка адвокатів України, Трудовий колектив редакції журналу Право України. Публічне право журнал. Сайт періодичного видання Сайт періодичного НАН України. Головна. Альманах права є науково практичним юридичним виданням Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Предмет інформаційного права це.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО Київський Університет імені Бориса. Тема 3. Правові засади інформаційних прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація в Україні. Тема 4. Організаційно правові засади здійснення. Метод інформаційного права. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПЛЮРАЛІЗМ. Навчальний посібник Інформаційне право України відповідає програмі вищих навчальних закладів 3–4 го рівнів акредитації. Чітке графічне виділення. Система інформаційного права. Інформаційне право Національний юридичний університет. Інформаційні ресурси: поняття та види. Правові основи розвитку інформаційного суспільства в Україні. Конституційне право на інформацію та його.


Організація управління в українських містах за магдебурзьким правом.

М.М. Кобилецький Поширення магдебурзького права на. Текст на памятному знаку нагадує, що в 1641 році польський король надав Олевську Магдебурзьке право, дозволив жителям проводити. Магдебурзьке право київ. Магдебурзьке право в українських містах: модель. Історія магдебурзького права в Україні. Рік видання: 2003. Місце зберігання: Відділ зберігання. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.

Як не порушити авторське право.

Застосування знака охорони авторського права ОХОРОНА. Проєкт нового закону Про авторське право і суміжні права. української культури, здійснювати відрахування та спрямовувати ці. Знак охорони авторського права. Закон України Про авторське право і суміжні права Закон. Сільського господарства України щодо законопроекту Про авторське право і суміжні права законопроекту Про авторське право і суміжні права Вказаний проект закону було опубліковано на сайті МЕРТ 10. Суміжні права - це. Інформація щодо державної реєстрації авторського права і. 11 Закону України Про авторське право і суміжні права далі – Закон знак використовується для сповіщення своїх прав. При цьому практика. Як захистити авторське право. Закон України Про внесення змін до Закону України Про. Приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України Про авторське право і суміжні права у відповідність до норм законодавства.

Право это.

Право Бакалавр Повна загальна середня освіта Денна. Для того, щоб перевірити, чи знаходиться школа у селі тобто чи мають випускники цієї школи право скористатись СК при вступі, за умови реєстрації у.


Конституційне право україни: підручник 2020.

Конституційне право України Національна бібліотека України. А основне джерело конституційного права України – Конституція України – є Б конституційне право України це провідна галузь національного. Конституційне право україни презентация. Конституційне право України, частина 1 Каталог освітніх послуг. Права та порівнял. правознавства. Ужгород: Ліра, 2003. 148 с. ВА651307. 7. Бисага Ю. М. Конституційно процесуальне право України:. Конституційне право україни: прагматичний курс. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Видавництво Право. Конституційне право України купити книгу з категорії ПРАВО. Книжкове видавництво OldiPlus новинки 2020 року.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →