Back

★ Суспільство України

                                               

Інформаційне суспільство

Інформацийне суспильство - теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є: Створення глобального інформаційного простору, який забезпечує а ефективну інформаційну взаємодію людей, б їх доступ до світових інформаційних ресурсів і в задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг. Зро ...

                                               

Суспільство

Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, обєднаних характерними для них відносинами. Суспільство - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного. Взаємини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні обєднання: спільноти, громади, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство - спільнота всіх людей. Крім спільного для всіх суспільства - людства, розрізняють окремі ...

                                               

Громадянське суспільство

Громадянське суспильство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно містить у собі сімю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом. Елементами громадянського суспільства є різні обєднання, що охоплюють всі сфери суспільного життя.

                                               

Громадянське суспільство і влада (вебсайт)

"Громадянське суспільство і влада" - український сайт, інтерактивна урядова інформаційно-аналітична система, що підтримується Управлінням у звязках з громадськістю Секретаріату Кабміну України. Сайт діє в рамках Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1035-р від 21 листопада 2007 р. "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", і Плану заходів щодо реалізації у 2008 році цієї Концепції, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № ...

                                               

Аграрне суспільство

Аграрне суспильство - поняття, що характеризує доіндустріальну стадію розвитку суспільства від виникнення продуктивного господарства до промислового перевороту, промислової революції. Синоніми аграрного суспільства - "традиційне суспільство" та "селянське суспільство". Поняття почало активно вживатися у 1950 - 60-ті роки внаслідок поширення концепції індустріального суспільства. Див. також Індустріальне суспільство. Постіндустріальне суспільство. Архаїчне право.

                                               

Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство - суспільство, в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією знань, з високою часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг, з конкуренцією в усіх видах економічної та іншої діяльності, а також більш високою часткою населення, зайнятого у сфері послуг, ніж у промисловому виробництві. Концепція "постіндустріального суспільства" Деніела Белла створена для теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства.

                                               

Первісне суспільство

Первісне суспильство - тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій. Період в історії людства до винаходу писемності, після чого зявляється можливість історичних досліджень. У різних народів цей процес відбувався в різні історичні терміни, а деякі народи живуть в умовах первісності досі. У сучасній науці прийнято розрізнювати власне первісну культуру, яка існувала до виникнення перших цивілізацій на Землі і традиційну первісну культуру.

                                               

Відкрите суспільство

Відкрите суспильство - це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають різні погляди та інтереси, і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді. Термін "відкрите суспільство" вжито філософом Карлом Поппером в його книзі "Відкрите суспільство та його вороги", що вийшла друком у 1945 році. Основними рисами, що характеризують відкрите суспільство, є верховенство права, демократично обрана влада, інститути громадянського суспільства, захист прав меншин. Сьогодні вели ...

                                               

Глобальне суспільство

Глобальне суспильство - суспільство, яке охоплює усю земну кулю і громадянами якого є всі жителі планети Земля. Поняття набуло поширення в другій половині XX ст., коли виникла потреба у дослідженні глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому. Суспільства окремих країн світу на противагу до глобального суспільства називаються локальними суспільствами. Основою для розвитку поняття глобального суспільства були ідеї єдинобожжя християнство, іслам та юдаїзм, а також європейської та китайської філософії, зокрема ідеї рівності й єдності всіх людей перед богом, ідеї ...

                                               

Індустріальне суспільство

Індустріальне суспильство - суспільство, в якому закінчено процес створення технічно розвиненої промисловості та відповідних соціальних і політичних структур, етап розвитку суспільства, коли основна маса населення зайнята на заводах і фабриках, стадія історичного розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським, високий рівень промислового виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією, використанням досягнень науково-технічного прогресу, що зумовлює великі якісні зміни і в інших сфер ...

                                               

Психологія і суспільство

"Психологія і суспільство" - український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ. Виходить двічі на рік. Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії" Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія. У 2001 - 2017 роках - фахове видання із психології, соціології та філософії.

                                               

Гомосексуальність і суспільство

                                               

Жінки в Збройних силах України

Відповідно до Статті 1 Закону України "Про військовий обовязок і військову службу": "Жінки виконують військовий обовязок на рівних засадах із чоловіками, що включає прийняття в добровільному порядку та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обовязку в запасі та дотримання правил військового обліку."

                                     

★ Суспільство України

 • Інформаційне суспільство Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова
 • Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, об єднаних характерними для них відносинами. Суспільство
 • Громадянське суспільство Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова
 • Секретаріату Кабміну України Сайт діє в рамках Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства схваленої Розпорядженням
 • концепції індустріального суспільства Див. також Індустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство Архаїчне право Галушко К. Ю. Аграрне суспільство Енциклопедія
 • Постіндустріальне суспільство - суспільство в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією
 • первісне суспільство Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова
 • Відкрите суспильство - це суспільство яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину плюралізм що різні люди мають різні
 • Глобальне суспильство англ. global society - суспільство яке охоплює усю земну кулю від англ. globe - земна куля, global - світовий, той, що стосується
 • Психологія і суспільство - український теоретико - методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ нині ЗУНУ Виходить двічі на
                                     
 • суспільство Постіндустріальне суспільство Інформаційне суспільство К. Ю. Галушко. Індустріальне суспільство Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.:
 • Українське суспільство - це таке суспільство яке самовизначається як кровно - духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським
 • різних суспільствах було і залишається досить різноманітним. Соціальна позиція щодо гомосексуальності залежить від прийнятих у тому чи іншому суспільстві способів
 • Закрите суспільство - суспільство яке характеризується тенденціями до впровадження контролю в усіх галузях життя. Зазвичай, це тоталітарне суспільство На
 • і установи, легалізовані відповідно до законодавства України Інститути громадянського суспільства досить часто позначають таким терміном як громадськість
 • Масове суспільство - теоретична модель, що описує соціальні перетворення, викликані модернізацією насамперед урбанізацією, розвитком засобів масової
 • двостороннім органом, що складається з представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального
 • Мова. Суспільство Журналістика - міжнародна науково - практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови. Проводиться традиційно
 • держава - Україна Докладніше: Правонаступництво України Закон України Про правонаступництво України від 12 вересня 1991 р. проголосив Україну правонаступницею
 • над організаторами Голодомору в Україні Рашизм Кульчицький С. В. Постгеноцидне суспільство Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій
                                     
 • Державний Гимн Украини - один із головних державних символів України поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла України і Слава, і
 • написом Республіканська партія України в два рядки білими літерами стандартна палітра Девізом: Людина - Суспільство - Республіка Офіційний сайт партії
 • єдиним переписом населення незалежної України У жовтні 2000 року Верховна Рада України ухвалила Закон України Про Всеукраїнський перепис населення
 • справ Украини МВС України - центральний орган виконавчої влади України діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України МВС
 • Партія Україна Соборна - сучасна українська політична партія. Зареєстрована 24 березня 2005 року. побудова вільного, демократичного суспільства на засадах
 • революцією та відповідає зрілості суспільства уособлює прагнення народу України Установчий з їзд партії Народний Союз Наша Україна проходив 4 - 5 березня 2005
 • громадян, суспільства і держави, конституційного ладу, безпеки і суверенітету України від злочинних та інших протиправних посягань. Верховна Рада України законом
 • Книга рекордів України Людина і суспільство У світі науки і техніки - видання, що містить багато звичайних і незвичайних, цікавих і дивовижних фактів
 • Мова і суспільство - перший в Україні щорічний соціолінгвістичний збірник, який виходить у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 • радіомовлення України - публічний інститут суспільного мовлення, призначений задовольняти інформаційні потреби українського суспільства залучати його

Users also searched:

інформаційне суспільство, Інформаційне, інформаційне, суспільство, Інформаційне суспільство, розвиток, реферат, занепад, філософія, інформаційне суспільство філософія, інформаційне суспільство реферат, розвиток інформаційного суспільства, суспільства, інформаційне суспільство це, презентация, україні, якому, інформаційного, інформаційне - - це суспільство в якому, Суспільство, громадянське суспільство, індустріальне суспільство, суспільство філософія, доіндустріальне суспільство, типи суспільства, основні ознаки суспільства, типи, основні, ознаки, громадянське,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Розвиток інформаційного суспільства.

Інформаційне суспільство: аналіз зарубіжних концепцій. Інформаційне суспільство. Роздрукувати. Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах. Інформаційне суспільство розвиток чи занепад презентация. Лисенко М.В. Інформаційне суспільство як теорія і практика. Людина у новому суспільстві. Історико бібліографічна довідка. Інформаційне суспільство – соціологічна концепція, що визначає головним.

Основні ознаки суспільства.

ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ, ЙОГО АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПИЛЬСТВО – суспільство, в основі якого лежить розгалужена мережа незалежних від держави інституцій, обєднань та. Інформаційне суспільство. Суспільство всі останні новини на сьогодні, свіжі події. Суспільство. Тлумачення із Словника української мови. СУСПІЛЬСТВО, а, с. 1. Сукупність. Індустріальне суспільство. Держава та громадянське суспільство як співіснувати. Українське суспільство та коронавірус: як пандемія змінює кожного з нас зсередини. 26 березня 2020,.


Розвиток ідей про громадянське суспільство.

Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних. Ключевые слова: громадянське суспільство громадянська ініціатива громадська думка недержавні організації правова держава влада судова влада. Чи є в україні громадянське суспільство. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ. Становлення громадянського суспільства є процесом, в якому одночасно функціонують громадяни, суспільство і держава. Рівність їхніх прав і обов​язків. Громадянське суспільство презентация. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ. Розвинуте громадянське суспільство є невідємною складовою всіх демократичних правових держав світу. В умовах плюралістичної демократії держава.

Порівняйте громадянське суспільство та правову державу.

Калуська Міська Рада. Урядовий веб сайт Громадянське суспільство і влада ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Партнерство відкритий уряд. БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади ради буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП. Держава і суспільство. Калуська районна державна адміністрація. Розроблення методичних рекомендацій для органів виконавчої влади та вебсайтах облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, рад, виконавчих комітетів міських рад розділу Громадянське суспільство.


Громадянське суспільство.

3. Матеріальні основи розвитку суспільства. Суспільства: 1 аграрне суспільство – виробництво продуктів споживання 2 індустріальне суспільство матеріальне виробництво 3 постіндустріальне.


Постіндустріальний етап розвитку.

Інноваційна культура в контексті теорії постіндустріального. Витку суспільства для фінансових відносин у цілому та фінансових ринків – зокрема. Ключові слова: постіндустріальна еконо міка, глобалізація. Постіндустріальне суспільство соціологія. Економічний розвиток національних економік за різних типів. Постіндустріальна економіка та постіндустріальне суспільство: критерії Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства.

Первісне суспільство на території україни.

Спеціалізована школа №40 первісне суспільство. Е. ➢ в розпад первісного суспільства з Х –V тисячоліть до н. е. На ранній стадії організації людського суспільства первісне суспільство – найдавніші та. Первісне суспільство презентация. Самостійна робота з дисципліни Історія первісного суспільства. Первісне суспільство структура, органи влади й керування, соціальні норми. Родова громада рід це засноване на кровнородственных звязках і. Історія первісного суспільства. СИЛАБУС ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА Ступінь вищої освіти: перший. Боротьба з нею велася на всіх етапах розвитку людського суспільства, а частина з того, що ми зараз вважаємо Перенесемося в первісне суспільство.


Open environment.

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого. Open Data Camp: поговоримо про відкриті дані. 15 жовтня 2018. Учасники мереж ЄС визначили пріоритети роботи на найближчий рік. 31 липня 2018. Закрите суспільство. Фундація Відкрите суспільство. СРАВНИТЬ цены и ВЫГОДНО купить книгу Відкрите суспільство. Реформування глобального капіталізму Джордж Сорос Предложения крупнейших.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО.

У статті дається аналіз трансформації інформаційного суспільства, яку воно пройшло від по чатку його зародження до утворення глобального. Навчальний контент.pdf НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Суспільство, взаємозалежність, новий світовий порядок. Annotation. Globalization ролі інформації і знань в житті суспільства та створення глобального. УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Журнал Економіка та. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА глобалізація, глобальне інформаційне суспільство, феномен глобалізації,.


Доіндустріальне суспільство.

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА Вісник КНТЕУ. Індустріальне та постіндустріальне суспільства. Інша типологія поділяє всі суспільства на два класи – прості і складні. Критерій – рівень управління. Аграрне суспільство. РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ. Індустріальне суспільство, що досягло вершини технологічної модернізації, не здатне регулювати свої стосунки з природою і нестримно йде до. Індустріальне суспільство. 3. ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО. Ернест Ґелнер. Нації та. Ключові слова. Модерн новочасність соціальність спільнота уявлені спільноти суспільство індустріальне суспільство соціальний атом.

Психологія і суспільство архів номерів.

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. Психологія і суспільство Голова редакційної ради: КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор. Головний редактор: ФУРМАН. Психологія і суспільство журнал. Кафедра психології та соціології USFSU. Психологія особистості: ціннісно орієнтаційний вимір: монографія Психологія і суспільство, 94 99, 2010 Психологія і суспільство, 118 126, 2012.


Ставлення судентської молоді до гомосексуальності на прикладі.

По справжньому я почав жити у 33. Ми з Сашею щойно зїхалися: я вперше вийшов на роботу з нашого спільного дому і наче. Підлітки і гомосексуальність: що варто знати батькам. Важливим просто є зазначення позитивного впливу LGBT спільноти на соціокультурну та соціоекономічну сторону життя суспільства, але залишити без. Гомосексуальність не зумовлюється якимось одним геном. Усього 14% українців вважають, що суспільству слід прийняти гомосексуальність своїх співгромадян. Такими є дані дослідження Pew.


Жінки - військові.

Кількість жінок у нашому війську за десять років збільшилась у 15. Яке будує Україна, надає рівні можливості для чоловіків та жінок – це У Збройних Силах України жінки військовослужбовці поряд з чоловіками. Служба в армії для жінок. Жінки в ЗСУ: як розвідниця на Донбасі служить відео Новини й. Для військовозобовязаних жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється Вакансії, які існують у Збройних Силах України.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →