Back

★ Право України (Журнал)

Право України (Журнал)
                                     

★ Право України (Журнал)

Право України - загальнодержавне періодичне юридичне видання України. Видається українською мовою щомісячно.

Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

                                     

1. Історія

Заснований в 1922 році. Протягом свого існування, в залежності від стану і етапів розвитку держави і права 1922-1991, журнал змінював назви: "Вісник радянської юстиції на Україні" з січня 1922, згодом "Вісник радянської юстиції", "Червоний юрист" лютий-березень 1926, "Червоне право" березень 1926 - грудень 1930, "Революційне право" березень 1931 - травень 1941 і "Радянське право" 1958-1991. Під сучасною назвою виходить з 1992 року. Видається в Києві. Висвітлює актуальні питання українського державотворення, практичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розвитку правової системи, законодавства, юридичної науки і освіти в Україні. Публікує статті з різних галузей права, матеріали судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської практики і т. д.

                                     

2. Міжнародні наукометричні бази даних

Юридичний журнал" Право України” внесено до переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. No 1714

Юридичний журнал "Право України" внесено до Міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" США 2013,

Міжнародної наукометричної бази даних "EBSCO Publishing, Inc." США,

Міжнародної наукометричної бази даних "Index Copernicus International" Варшава, Польща. Листопад, 2014 р.

                                     

3. Керівники Редакційної ради

Головний редактор – Олександр Святоцький, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Перший заступник головного редактора - Олег Посикалюк кандидат юридичних наук, доцент

Голова Редакційної Ради – Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Перший заступник голови Редакційної ради - Ірина Венедіктова, докторка юридичних наук, професорка

                                     
 • юдеїв. Докладніше: Історія міст України Докладніше: Населені пункти України яким надано магдебурзьке право Маґдебурзьке право з явилося на Русі разом з німецькими
 • своїх прав та обов язків, в межах повноважень, у будь - який спосіб на свій вибір визначений відповідно до Конституції України Законів України міжнародних
 • Радянське право - місячник до 1963 двомісячник єдиний правничий журнал який існував у Радянській Україні орган Міністерства юстиції, Верховного
 • діловий журнал один із найавторитетніших і найвідоміших економічних друкованих видань у світі. Заснований у 1917 році Бертом Форбсом. Журнал відомий
 • культурно - масових заходах тощо. До складу редакційної ради журналу входить низка видатних вчених з Білорусі, України Вірменії та Росії. Так, членами редакційної ради
 • авторське право приведенні його у відповідність до міжнародного законодавства. З прийняттям Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. Закону України Про
 • 1991 року закон було переглянуто з метою захисту прав на недоторканність приватного життя громадян України Після перегляду закон стосується тільки одностатевої
 • Революційне право - правничий журнал орган Наркомату юстиції УРСР, постав на базі об єднаних журналів Вісник радянської юстиції та Червоне право Виходив
 • Залізничний транспорт України - український науково - практичний журнал присвячений питання залізничного транспорту. Виходить з періодичністю шість разів
 • Адміністративне право і процес Administrative Law and Process - академічний журнал відкритого доступу, що містить результати сучасних наукових досліджень
 • бібліографія Електронний архів журналу Економіка України зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал включено до національного
                                     
 • Заснований у 2005 році. Журнал зареєстровано ДАК МОН України як фахове видання з технічних наук до 2014 р. зареєстроване ВАК України як фахове видання з
 • публічного і приватного права Право України 2005. - 2 - С 118 - 120 Беляневич О. Декілька нотаток про дуалізм права Юридичний журнал : Аналітичні матеріали
 • Кореспондент рос. Корреспондент - тижневий суспільно - політичний журнал в Україні Видається російською мовою. Виходить з 18 березня 2002 року. Наклад
 • Кримінальний кодекс України Криміналістика Кримінологія Кримінальний проступок Проступок Європейський журнал кримінології Кримінальне право України Загальна частина:
 • Український Світ - науково - популярний журнал універсального змісту. Друкуються культурологічні, культурософські, історичні, філософські, літературознавчі
 • Кримінальне право Кримінальний процес Кримінальне судочинство Кримінальний процесуальний кодекс України Процесуальне право Європейський журнал кримінології
 • законодавства України з міжнародним правом та національними правовими системами Право України - 1999 - 8 - С. 13 - 15. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім
 • Науковий журнал Право і Безпека засновником і видавцем якого є Харківський національний університет внутрішніх справ, почав видаватись у 2002 р. перше
 • виборче право Виборче право для жінок англ. Women s voting right - право жінок брати участь у виборах до народного представництва. Включає право обирати
                                     
 • науково - практичний фаховий журнал що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків теоретичних та науково - практичних досліджень у сфері права представників
 • Державний Гимн Украини - один із головних державних символів України поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла України і Слава, і
 • Червоне право - двотижневик Наркомату юстиції УРСР. Виходив у Харкові 1926 30 два перші числа під назвою Червоний юрист 1931 об єднався з журналом Вісник
 • Дмитро Павличко, заслужений діяч мистецтв України Павло Мовчан. Судова тяганина триває досі. З 2007 року журнал припинив виходити. Останніми головними редакторами
 • Журнал соціальної критики Спільне - український лівий інтелектуальний журнал заснований соціальними аналітиками та активістами у березні 2009 року.
 • Фізіологічний афект - одна з підстав визнання особи обмежено осудною - Право України - 2001 - 1 - С. 53 - 55. Архів оригіналу за 4 березень 2016. Процитовано
 • Украині жіночий рух в Украині - суспільний рух у державі, спрямований на досягнення рівності політичних, економічних, особистих і соціальних прав
 • починається ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні від 26.06.1992 та має на своєму початку ДЕКЛАРАЦІЯ прав національностей України Ці нормативно - правові
 • Теорія держави і права - фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення
 • Причорномор я - науковий журнал у галузі історії, філології, філософії, культурології, права археології, економіки та географії. З 1997 р. журнал є науковим фаховим

Users also searched:

держава і право, підприємництво, господарство і право, право україни журнал, правовий практикум, публічне право журнал, українське право, юридична газета, журнал право і суспільство, право, Право, Журнал, журнал, україни, України, практикум, держава і право, журнал право і суспільство, українське право, публічне право журнал, правовий практикум, юридична газета, Право України Журнал, юридична, господарство, право україни журнал, газета, держава, суспільство, українське, публічне, правовий, підпримництво, підпримництво господарство і право, право україни (журнал),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Журнал право і суспільство.

Журнал Земельне право України: теорія і практика Юридичні. Журнали та продовжувані видання результати пошуку додаток до журн. Право України: Періодичне загальнодерж. видання гол. ред. Правовий практикум. Періодичні видання Бібліотечні ресурси Верховна Рада України. Шифр: 05. Авт. знак: Студ. Назва: Студентський юридичний журнал. Від. щодо назв.: додаток до журналу Право України. Відповідальність: Редакція​.

Українське право.

Головна Земельний вісник України. Книги для бизнеса юриспруденция издательства Редакція журналу Право України купить в интернет магазине ➦ ROZETKA. 044 537 02 22,. Держава і право. Право України – всеукраїнський науково практичний. Журнал було засновано з метою формування міцного мосту між українською юридичною наукою та підприємницькою діяльністю, які на момент його.


Юридична газета.

Журнал Інтелектуальна власність в Україні. Юридичний журнал Право України Юридический журнал Право Украины​ Legal journal Law of Ukraine. останнє оновлення 23 02 2021. Категорiя. Право україни журнал. Журнал Екологічне право України Асоціація Українських. Наукометричний журнал Економіка. Фінанси. Право видається з 1994 року. Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких​. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ПРАВО. Серія: Юридичний вісник Повітряне і космічне право У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від. Електронний доступ до періодичних фахових видань. Український журнал фізичної оптики, 1609 1833 1816 2002, 0.464 Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2518 1017 2518 7457, 2017 08.

Каталоги НБУВ Національна бібліотека України імені В. І.

Номер. Видання. Рік публікації. Дата внесення. 11 12, Право України, 2012, 2013 02 25. 10, Право України, 2012, 2013 01 02. 9, Право України, 2012. Юридичні наукові ресурси. Юридичний журнал Право України репрезентує нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг: Скарбниця памяток. Юридичний журнал Право України відзначив своє 90 річчя. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ ПРАВО УКРАЇНИ укр. 12 р. на рік, 1 міс. 227.52 грн, в кошик.


НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО.

П68, Право України Юридичний журнал. К., 2012. Систематичний покажчик публікацій юридичного журналу Право України ​січень 1992 р. Підприємництво, господарство і право. Вид видання: журнал. Тип видання Категорія видання: Журнали установ НАН України. Видавець. 279. Установа видавець: Інститут держави і права ім​. Книги для бизнеса юриспруденция издательства Редакція. Науковий журнал 2 2019 Періодичні видання НОВИНКИ Журнал засновано як додаток до юридичного журналу Право України у 2012р.,. Юридичний журнал Право України, випуск 1 Коментар. СПІЛЬНІ МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ РОСЛИН В УКРАЇНІ. ТРУДОВЕ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.


Архів: Право України. Юридичний журнал: 15 грн. Книги.

15 грн.: Юридичний журнал Право України 2006 р. 3. Реєстр наукових видань України. Юридичний журнал Право України. На сторінках видання публікуються науково теоретичні та практичні матеріали з: актуальних. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. Серія 18. Право. Корецького НАН України, 2013. – 540 с. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління,. Видавнича етика Наукові журнали та конференції. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ подписное агентство SmartPress журнал ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ стоимость подписки оформить.

Журнал ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ ПРАВО УКРАЇНИ Державне.

Національна академія правових наук Міністерство юстиції України. Головний редактор: Музичук О.М. доктор юридичних наук, професор, декан. Юридичний журнал Право України Укрпошта. В Україні існує велика кількість людей, що працюють в політиці, економіці, Інститут та редакція журналу завжди готові до плідного співробітництва!. Опис документа. Це видання для фахових дискусій щодо набуття, здійснення та захисту прав на винаходи, торговельні марки, твори літератури, науки, мистецтва,.

Право та інноваційне суспільство.

Драгоманова Науково дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України. Співзасновники наукового журналу. Юридичний журнал Право України репрезентує нові. У науковому журналі Юридичний бюлетень публікуються результати наукових та наукових установ України, зарубіжних учених, адюнктів, аспірантів, докторантів, адміністративне право та адміністративна діяльність. Журнал ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ, оформить. Правові новини з України, юридичні статті, інформація про закони та законопроекти, наукові статті та вільна авторська думка.


Студентський юридичний журнал.

Журнал Право України був заснований у 1922 р. як орган Народного комісаріату юстиції. Упродовж свого існування залежно від стану. Журнал Приватне та публічне право Юридичний факультет. Журнал Екологічне право України. Екоправо 1 2 2016. Екоправо 3 4 2016 Екоправо 1 2 2017. Для завантаження вимогдо написання рукопису. Альманах права, науково практичний юридичний журнал, Київ. Журнал Право України, стаття Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій. Для редакції Журналу дуже важливо узгодити. Право України. Індекс видання: 74424. Юридичний журнал Право України. Тематика: Держава і право. Юридичні науки. Для території Донецької та Луганської. Про журнал Медичне право Всеукраїнська громадська. Журналу Правовісник додатка до журналу Право України свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ N.

Науково практичний журнал Право. Людина. Довкілля.

Збірник наукових праць Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право перейменовано в науково практичний журнал Право. Людина. Довкілля. Публічне право. До уваги тих, хто передплатив журнал у цьому виданні, без погодження з редакцією порушують Закон України Про авторське право і суміжні права.


Держава і право, журнал, наукова періодика інституту держави і.

Дорогі друзі, ми раді Вас вітати на офіційному сайті журналу. Вісник наук 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія. Загальна інформація. Тип видання: Загальнонаціональний науково ​практичний юридичний журнал. Засновники: Національна академія правових наук. Право та державне управління. Журнал заснований у 2004 році з ініціативи генерал лейтенанта міліції Віталія Федоровича Захарова, заслуженого діяча науки і техніки України,. ПРАВО.UA – НАУКОВО ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. 2 Права людини і громадянина та судово правова реформа в Україні. Юридичний журнал Право. України. 1999. № 6. С. 32 35. 3. Статус. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Адреса редакції: вул. Велика Васильківська, 57 3, м. Київ, Україна, 03150 Телефон: 38 093 527 17 96 E mail: @ Сайт:.


Логінова С.М. 1. Якою бути адвокатурі в Україні? Юридичний.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 журнал Фінансове право є науковим фаховим виданням України,. Право України: Головна. Журнал Публічне право. Загальна інформація Фахове видання МОН ВАК України Включено до міжнародної наукометричної бази Наукова рада та.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →