Back

★ Населення України

Населення України
                                     

★ Населення України

Чисельність населення Украини на 1 липня 2020 року згідно з даними ООН становила 43.733 млн осіб разом з Кримом. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2021 року чисельність наявного населення України з врахуванням тимчасово окупованої території Донецької області, Луганської області, але без Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 41 588.4 тис. осіб. Чисельність українців стабільно зменшується, народжуваність 2017 року становила 10.3 ‰, смертність - 14.4 ‰, природний приріст - -0.41 %. Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38.8 мільйонів осіб, на початок Другої світової війни, 1939 року - 39 млн осіб, після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб, 1970 року - 47 млн осіб, на момент здобуття незалежності, 1991 року - 52 млн осіб, згідно з переписом 2001 року - 48.5 млн осіб, перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року - 45.5 млн осіб.

Населення країни розміщене нерівномірно. Велика кількість населення сконцентрована у великих промислових центрах східних областей і Центрального Придніпровя, навколо приморських міст Північного Причорноморя, Південного узбережжя Криму, у столиці та навколо неї. Водночас сільське населення найбільше сконцентроване в Прикарпатті, Галичині та на Поділлі. Пересічна густота населення - 74.3 особи / км². Рівень урбанізованості досить високий - 69.1 %, в країні налічується 1345 міських поселень, з яких чотири міста-мільйонника - Київ столиця, Харків, Одеса й Дніпро. Місто Донецьк внаслідок депопуляції втратило частину населення і статус мільйонника.

Україну населяють переважно українці, їхня частка превалює над частками інших народів в усіх областях, окрім Криму, де частка росіян трохи більша за половину. У містах, особливо сходу та півдня, велика частка росіян та представників інших народів, що обумовлено масовою імміграцією в часи перебування у складі Російської імперії та особливо Радянського Союзу. Регіонами компактного проживання національних меншин є: кримські татари - Крим, румуни й молдовани - Буковина, угорці - Закарпаття, болгари, молдовани й гагаузи - Одещина, болгари й греки - Приазовя. Офіційна мова - українська, дуже поширена у вжитку російська мова, регіонально - кримськотатарська Крим, румунська Буковина, угорська Закарпаття та інші.

Більшість населення України сповідує християнську віру і відносить себе до однієї з конфесійних громад: Української православної церкви Московського патріархату, Православної церкви України, Української греко-католицької і римо-католицької церков. Стрімко розвиваються різноманітні громади протестантських церков переважно на сході, відроджуються громади мусульман у Криму створюються нові переселенцями у великі міста сходу, історично широко представлені юдейські громади у містах і містечках від Львова до Харкова, від Києва до Одеси.

Демографічні й соціологічні дослідження в країні ведуться рядом державних органів і науково-освітніх установ.

Регулярно проводяться переписи населення. За радянських часів, за рекомендаціями відповідних установ ООН, кожного десятиліття, за часів незалежності лише один раз - Всеукраїнський перепис населення 2001 року.

                                     

1. Історичний огляд

 • Зміна чисельності населення України.

У першій половині XX століття, населення України, зокрема українці, пройшли нелегкі випробування війнами, репресіями, голодомором, депортаціями. За деякими оцінками демографічні втрати України за цей період становлять близько 16 млн осіб.

У другій половині XX століття динаміка показників демографії України характеризується швидким відновленням населення з подальшим зниженням темпів приросту й негативним приростом населення в 90-х роках. У Другій світовій війні Україна втратила 14 млн осіб. Тільки в 1959 році, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, чисельність населення сягнула довоєнного періоду в 42.1 млн осіб. Проте, при подальшому збільшенні загальної чисельності населення, динаміка показників природного та міграційного приросту людності вже характеризується тенденцією до зниження. Так, упродовж першого повоєнного міжпереписного періоду 1959 - 1970 роки чисельність населення зросла на 12.5 %, протягом другого 1970 - 1979 роки - на 5.4 %, третього 1979 - 1989 роки - лише на 3.7 %. У період 1989 - 1993 років чисельність населення України зросла всього на 1.5 %. Того ж 1993 року було зафіксовано найбільшу чисельність населення України - 52.2 млн осіб. Проте наприкінці 90-х років Україна почала втрачати населення. Кількість людності в Україні 2001 року в порівнянні з 1993 роком скоротилася на 7.2 %.

На початку XXI століття кількість населення України скорочується й далі, у 2001 - 2013 роках - зменшилася на 6 %.

                                     
 • переписом населення незалежної України У жовтні 2000 року Верховна Рада України ухвалила Закон України Про Всеукраїнський перепис населення - основний
 • Всеукраїнський перепис населення 2023 року - другий всеукраїнський перепис населення України що планується до проведення у листопаді - грудні 2023 року
 • Чисельність наявного населення України Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2014 та 2020 років. Населення міст на 2001 рік подане
 • Переписи населення України - періодичний облік населення України що з 2001 року проводиться Державною службою статистики України Станом на 2019 рік в
 • Список областей України за середньою заробітною платнею Густота населення України У списку також окремо відображено загальні дані України та її окремих
 • Характерною особливістю етнічної історії України є формування багатоетнічного складу її населення Воно на всіх етапах історичного розвитку вбирало іншоетнічні
 • представлені народи України за мовними сім ями і групами. Населення України Національний склад населення України Мови в Україні Раси України Всесоюзная перепись
 • території, яка зараз входить до складу України мешкало приблизно 5, 7 млн населення Зокрема на правобережній Україні яка входила до складу Польщі 3, 6 млн
 • Густота населення України - 72 особи км² 2020 Середня густота населення Землі близько 40 осіб км². Формально найбільша густота населення фіксується
 • склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Мовний склад населення України Державний комітет статистики України База
 • Не плутати зі Списком районів України у 1966 - 2020 роках Не плутати зі Списком міських районів України Райони України є адміністративно - територіальними
                                     
 • в Україні Офіційно в України перебувають біженці з понад 40 країн світу, найбільше серед них афганців. Упродовж 1991 - 2008 років на кордонах України було
 • містах мешкає 51  населення у селах - 49  див. також: урбанізація Докладніше: Населення України Загальна кількість населення України за загальними
 • Станом на 1 січня 2019 року густота населення України становила 70, 5 осіб на 1км2. Найвища густота населення характерна для східних та західних областей
 • даних про населення країни загалом на момент проведення перепису. В Україні такий перепис був у грудні 2001 року, згідно з яким населення України становило
 • На початку 2014 р. за чисельністю населення серед міст України Кропивницький посідав 27 місце.. Середній вік населення Кіровоградської міськради за переписом
 • 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Природний рух населення України Список областей України за чисельністю населення
 • чисельності населення Дніпра: Піл час декомунізації в Україні низка адміністративних рйонів Дніпра була перейменована відповідно до Закону України 317 - VIII
 • роки. Населення України Віково - статева піраміда Статистика населення України Банк даних Демографічний паспорт регіонів України База даних населення України
 • України за регіонами та країнами народження за результатами перепису населення 2001 року: Населення України Статистичний збірник Населення України за
                                     
 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України - колишнє
 • Федерацією Держкомстат України Валовий регіональний продукт, 2004 2011 Державна служба статистики України раніше - Держкомстат України Валовий регіональний
 • Населення Полтавської області - частина населення України що проживає на території Полтавської області. Станом на 1 листопада 2014 року становило 1 450 468
 • економічного та інтелектуального стану. Найважливішу роль у доходах населення України відіграють оплата праці, на яку у 2014 році припадало 39, 9 загальних
 • Докладніше: Список країн за рівнем природного приросту Природний приріст населення України Криза безпліддя Кузик С. П., 2002, с. 70 - 75 Протасов Ю. М., 2012 Пиль
 • міста, що протягом історії знаходились на території сучасної України Кількість населення до XIX століття є не достовірним переписом, а лише оцінкою істориків
 • Перепис населення УРСР 1959 - перший повоєнний перепис населення в Україні Згідно з результатами перепису в УРСР мешкало 41 869 046 осіб, з них: 32 158
 • пункти з постійним населенням понад 5000 мешканців за даними перепису 2001 року: Чисельність населення адміністративних одиниць України за результатами перепису
 • Згін населення з Правобережної України в Лівобережну 1711 - 1712 - насильне переселення депортація мешканців Правобережної України в Лівобережну Гетьманщину
 • Молдовани в Україні Болгари в Україні Угорці в Україні Рух людності Перепис населення України 2001 Список областей України за кількістю населення Мови національних

Users also searched:

білорусь населення, чисельність населення україни (2021), густота населення україни 2020, кількість населення світу, кількість населення україни 2020, офіційна база населення україни, счетчик населення україни, україна населення, Населення, населення, України, Населення України, україни, кількість, чисельність, густота, білорусь, база, офіційна, світу, кількість населення україни, україна, україна населення, кількість населення світу, білорусь населення, густота населення україни, счетчик, чисельність населення україни, счетчик населення україни, офіційна база населення україни, кількість населення україни 2020, густота населення україни 2020, 2021, чисельність населення україни 2021, населення україни,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Білорусь населення.

Населення України зменшується. Що може зробити держава. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України. Современная педиатрия. 2010. № 3 31. С. 13 17. Моісеєнко Р. Лише 30% українських. Офіційна база населення україни. Про Концепцію проживання населення на територіях Української. Чисельність населення України становила 50.1 мільйона чоловік. Україна є шостою за чисельністю населення країною Європи після Росії, ФРН, Великої​. Счетчик населення україни. Соціально економічні наслідки старіння населення україни. Населення України, за сприяння Міжнародного банку реконструкції та розвитку МБРР. Метою проекту є покращення результатів діяльності системи. Чисельність населення україни (2021). Населення України – Українців стало менше на 300 тисяч. Регіональні особливості захворюваності населення України на офтальмологічну патологію, її динаміка. НВ Медведовська. Семейная медицина, 107 108.

Україна населення.

Про Єдину інформаційно аналітичну систему управління. Населення України станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670.8 тис осіб. Від початку року кількість населення скоротилася. Кількість населення україни 2020. Норми фізіологічних потреб населення України в основних. Україна. Інформація щодо можливостей навчання, професійної підготовки Населення України становить близько 48.4 млн жителів, у тому числі міське. Густота населення україни 2020. Українців ніхто не порахує. Чому в державі не проводять перепис. Востаннє перепис населення в Україні проводили 19 років тому. Україна одна з небагатьох держав світу, які не проводили перепис.


Населення України Енциклопедія Сучасної України.

Забезпечення наукових розвідок у вигляді бази даних про стан і рух населення України у міжвоєнний, а особливо міжпереписний період з 1926 по 1939. Міністерство соцiальної політики України. Проекти, що. Що можна сказати про якісний склад населення України? Я маю на увазі соціальний, віковий, національний зрізи. Олексій Позняк Україна. Створено перший в Україні інтерактивний атлас Населення. Ставлення населення України до Росії та населення Росії до України, лютий 2020 року. Прес реліз містить результати спільного. Правове забезпечення зайнятості населення України. 5% населення України страждають на орфанні захворювання. 26.02.2021 10​. 5% населення України страждають на орфанні захворювання.

Рівень поінформованості населення України про реформи.

Керуючись Законом України Про захист населення від інфекційних хвороб та Olena Varakina Який стан інфекційної захворюваності населення за. Дубілет оприлюднив результати всеукраїнського перепису. Чисельність населення України скоротилася з природних причин минулого року померло на 323 тисячі осіб більше, ніж народилося.


ГРОМАДСЬКА ДУМКА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Федерація.

Населення України в 2050 році скоротиться до 29 30 мільйонів демографи. 27.01.2021. Укрінформ. У 2050 році в Україні, згідно із прогнозами на. Головна Профспілка працівників житлово комунального. 12. Статистика населення. Демографічний щорічник Населення України. 2018 рік. 2017 рік. 2016 рік. 2015 рік. 2014 рік. 2013 рік 2012 рік 2011 рік. Населення України Чисельність населення України. Коментар. ТЕМА: Населення України та світу. Зайнятість населення в світі й Україні. Класифікація міст. Завдання скеровано на оцінювання знань про.


Станом здоровя населення України переймаються у світі.

Джерел облік населення на території України був проведений властями Монгол. імперії незабаром після встановлення її панування над Руссю 1245. Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38. Всього по Україні централізованим питним водопостачанням забезпечено 99​,1% міст, 89.8% селищ міського типу та 30.1% сільських. Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб. Урізноманітнення складу населення України під впливомміжнародної міграції: виклики та шляхи реагування. Аналітична записка. Про стан та заходи по забезпеченню питною водою населення. У статті надано розгорнуту характеристику стану здоровя населення України. Особливу увагу приділено демографічній ситуації в Україні порівняно з. Міністерство соціального захисту населення України. Чисельність та щільність населення України 1897 – 1989 рр. Показники, 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1989 до1897 %. Щільність населення.

Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та.

Україна одна з найбільших держав Європи, чисельність населення якої на 01.01.2007 р. становила 46.6 млн осіб. Більшість населення держави. Демографічний щорічник Населення України. В Україні, за оцінкою, чисельність наявного населення становила 46 398.1 тис. осіб. За кількістю населення Україна займає 5 е місце в Європі після. Урізноманітнення складу населення України під. Наведено розгорнуту характеристику стану здоровя населення України. Особливу увагу приділено демографічній ситуації в Україні порівняно з.

Населення України в 2050 році скоротиться до 29 30 мільйонів.

Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб. 2.5 ​3 млн українців знаходяться за кордоном на заробітках. Населення України майже 38 млн осіб. Оприлюднено підсумки. Професійна спілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення України. 278 63 15 Київ. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1920–1930 ТІ Журнал. Чисельність населення України в 2021 році Міста України за чисельністю населення Скільки населення в Україні ❓ Населення. У Києві проживає 1 10 населення України – дані уряду. До кінця 2021 року більшість дорослого населення України буде вакциновано проти COVID 19. Це передбачено Дорожньою картою.


Перепис населення України Електронні петиції Офіційне.

Статтю присвячено аналізу соціально економічних наслідків старіння населення України. Розглянуто проблеми соціального характеру, значну увагу. Населення України Державна підтримка українського експорту. Темпи співпраці з НАТО значно знизилися після 2010 р., з ЄС Україна готується до Cтавлення населення України до європейської та євроатлантичної. Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та. Релігійні вподобання населення України Згідно з результатами дослідження, більшість опитаних українців 74% відносять себе до.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗДОРОВЯ ДИТЯЧОГО.

, за оцінкою на 1 січня 2021 року, склала 41 588.4 тис. осіб наголошується в повідомленні Держстату. Релігійні вподобання населення України Україна Дослідження. Населення України аналіз, прогнози, банк даних, перепис, публікації, жінки, чоловіки, чисельність, кількість, демографія, національний, мовний, сімейний​. Населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців. Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та настрої напередодні місцевих виборів за результатами всеукраїнських. 5% населення України страждають на орфанні захворювання. Населення україни. Всі найсвіжіші новини по запиту населення україни на Громадському телебаченні. Читайте на Громадському. На скільки у січні скоротилося населення України. Дані Держстату. За результатами, станом на 01.12.2019 наявне населення України 37 млн. 289 тис осіб. Населення України рахували трьома різними.


За 2020 рік населення Україні скоротилося на 314 тисяч.

Населення України. Переглянути зображення. Населення України. НАСЕЛЕННЯ УКРАИНИ. Чисельність і відтворення населення Н. Про. Cтавлення населення України до європейської та. Наповнення Єдиної інформаційно аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України E SOCIAL інформацією з.


Населення України.

Стан: Не визначено. Ідентифікатор: 791 12. Текст документа від 27.02.1991: ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. Про Концепцію. Прес релізи та звіти Ставлення населення України до Росії та. При проведенні перепису населення України дозволити громадянам, які тимчасово проживають за межами України та не перебувають. А.І. Бочковська, Л.Г. Руденко. Карти Національного атласу. Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет разом з командою презентував оцінку чисельності наявного населення України станом на 1.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →