Back

★ Державна премія України в галузі науки і техніки

Державна премія України в галузі науки і техніки
                                     

★ Державна премія України в галузі науки і техніки

 • Заснована постановою ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1969 року.
 • 31 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затверджено в новій редакції Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, внесені зміни до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Щорічно присуджуватиметься до пятнадцяти Державних премій, а кількість співавторів кожної наукової роботи, що висуватиметься для відзначення, складатиме не більше восьми осіб.
                                     

1. Порядок присудження премії

Премія присуджується:

 • За видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих, технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.
 • За створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
 • За розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень.
 • За роботи, які становлять значний внесок у розвязання проблем охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менше, ніж за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій.

 • Щорічна кількість Державних премій. Щорічно присуджується до 15-и Державних премій, у тому числі до 4-х - за роботи, що становлять державну таємницю.
 • У 2016 р. розмір Державної премії становив 250 тис. грн.
 • Розмір Державної премії визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. До 1989 року розмір Державної премії складав 2500 карбованців. Найбільший номінальний розмір Державної премії був у 1996 році, складаючи 500 млн. крб. У 1996 році розмір премії складав 10 тис. грн., у 2010 році - 180 тис. грн.

Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної Академії Наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів із забезпеченням широкої гласності.

Висунення підручників на здобуття Державної премії провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.

 • Кількість осіб в колективі претендентів. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати 8-и осіб і має включати тих осіб, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.
 • Термін подання робіт. Роботи, висунуті для участі у конкурсі, подаються Комітету з Державних премій щорічно до 1 квітня.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські функції.

 • За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.
 • Підсумкове обговорення у Комітеті з Державних премій робіт та осіб, яким за відповідні роботи пропонується присудити Державні премії, здійснюється з ґрунтовним аналізом достовірності одержаних у роботах результатів наукової науково-технічної діяльності, розглядом одержаних документів, експертних висновків, зауважень і пропозицій. Як правило, це відбувається в грудні місяці.
 • Указ Президента України про присудження Державних премій видається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки - Дня науки, що відзначається в третю суботу травня.

Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному лауреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну.

                                     

2. Опис нагрудного знака лауреата премії

 • Всі зображення рельєфні. Медаль має бортик.
 • За допомогою кільця з вушком медаль зєднується з колодкою, яка має форму прямокутної металевої пластинки висотою 15 мм і шириною 25 мм. Верхня і нижня частини колодки мають прорізи, через які поверхню колодки обтягнуто шовковою муаровою стрічкою зі смужками синього та жовтого кольорів.
 • На лицьовому боці зображено розгорнуту книгу на фоні шестерні, над якою вміщено стилізоване зображення атома. По колу зображення обрамлено вінком з колосками пшениці.
 • На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення нагрудного знака до одягу.
 • Нагрудний знак лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки виготовляється з позолоченого томпаку і має форму круглої медалі діаметром 25 мм.
 • На зворотному боці медалі розміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, під яким - напис "Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки" і вигравірувано порядковий номер нагрудного знака.
                                     

3. Посилання

 • Указ Президента України "Про деякі питання присудження Державної премії України в галузі науки і техніки".
 • Указ Президента України "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки".
 • Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
 • Закон України "Про державні нагороди України".
 • Нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки 2009 року.
 • Нагородна система України.
                                     

4. Джерела та література

 • В. С. Стогній. Державні премії України / / Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба арк. іл.: іл., портр., карти + 1 арк с. - С. 310.
 • Т. І. Катаргіна. Державні премії України / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2004. - Т. 2: Г - Д. - С. 365. - 518 с.: іл. - ISBN 966-00-0405-2.
                                     
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1971 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2008 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1983 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2010 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2001 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2009 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2007 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1970 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1975 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1973 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1969 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1974 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
                                     
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1972 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1979 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1998 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1994 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1999 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2000 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2006 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1991 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2003 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1992 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
                                     
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2017 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1996 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2018 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1997 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2004 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2016 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1995 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 1985 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Users also searched:

державна премія україни в галузі науки і техніки 2020, державний комітет з науки техніки і промислової політики україни, премія президента україни 2021 року, премія президента україни для молодих вчених 2020, президентська стипендія 2020 список, президентская премия украина, стипендия кабинета министров украины 2020, укази президента, України, україни, премія, науки, президента, галузі, техніки, укази президента, державна, список, президентская премия украина, президентська, стипендія, президентська стипендія список, президентская, украина, молодих, вчених, державний, комітет, промислової, політики, року, премия, стипендия, кабинета, министров, украины, укази, Державна,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

президентська стипендія 2020 список України премия президентська стипендія список украины кабинета стипендія комітет промислової Державна премія України в галузі науки і техніки премія президента україни для молодих вчених 2020 президентская стипендия Державна президентская премия украина укази президента украина укази політики стипендия кабинета министров украины 2020 премія президента україни 2021 року державна премія україни в галузі науки і техніки 2020 список премія президента україни року техніки україни министров стипендия кабинета министров украины державна премія україни в галузі науки і техніки державна укази президента президентская премия украина державна премія україни в галузі науки і техніки 2020 стипендия кабинета министров украины 2020 премія президента україни для молодих вчених 2020 державний комітет з науки техніки і промислової політики україни премія президента україни 2021 року президентська стипендія 2020 список

...

Президентская премия украина.

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ Інститут історії України. Генерального директора TNS Миколу Чурилова нагороджено Державною премією України в галузі науки і техніки. Указом Президента України. Премія президента україни для молодих вчених 2020. Державну премію України в галузі науки і техніки цього року 032. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року: – за роботу Структура та взаємодія атомних ядер в пружних,.

Державна премія україни в галузі науки і техніки 2020.

Вітаємо професора Геннадія Ковтуна зі здобуттям Державної. Указом від 13.01.2020 р. № 4 Президент України присудив державні премії України в галузі науки і техніки 2019 р. Усього нагороджено. Державний комітет з науки техніки і промислової політики україни. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Державна премія України 2019 року в галузі науки і техніки присуджена вченому УІПА, доктору фізико математичних наук, завідувачу. Премія президента україни 2021 року. Ректору Національної академії Держприкордонслужби та. Присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року на підставі подання Комітету з Державних премій України в. Премії, стипендії видатним діячам науки та молодим вченим. Науки і техніки Президент України своїм указом постановив присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2015 року.


Держпремію України в галузі науки отримали 14 проектів.

Державні премії України в галузі науки і техніки – щорічні нагороди д ви за видатні наук. дослідження, які сприяють подальшому розвиткові гуманітарних​,. Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки. Виключив академіка НАН України Петра Гожика зі складу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Укрінформ. IMBG. News: Присуджено Державну премію України в галузі. Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким державна премія України в галузі науки і техніки була перейменована в національну. Лауреати державних премій України. Розгляд робіт, висунутих на здобуття Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки і по архітектурі за 1989 рік, завершити відповідно до.

ДОКУМЕНТИ НА ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ В ГАЛУЗІ НАУКИ І.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. УКАЗ. Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Із змінами, внесеними згідно з. Указами. Науковцям Університету присуджено Державні премії України в. Зазначимо, що Державна премія України у галузі науки і техніки 29 квітня цього року відзначила ювілейну дату – 50 річчя від дня. Документи на Державну премію в галузі науки і техніки. Про головне. 02 квітня, 2021. Завершено прийом робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2021 року.


Інструкція про порядок висунення, оформлення та.

Державна премія України в галузі науки і техніки далі – Державна премія присуджується: – за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому. Науковці ЧНУ – лауреати ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В. Державна премія України в галузі науки і техніки присуджується за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних,.


Зеленський змінив склад комітету з державних премій в галузі.

Нагадаємо, що відповідно до рішення науково технічної ради ПАТ ​Турбоатом від 28 березня 2017 року роботу Створення. Державна премія України в галузі науки і техніки НАН України. Академія України Факультети, кафедри, центри Кафедра інформаційних технологій і систем ІТС Державна премія України в галузі науки і техніки,. Корисні посилання Інститут сцинтиляційних матеріалів. Олег Ангельський та Ігор Мохунь лауреати ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. 15 грудня 2020 року КОМІТЕТ З.

Новий Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Указ №608 2020 30 грудня підписав Глава держави Володимир Зеленський. Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року в. Державна премія України в галузі науки і техніки КПІ ім. Ігоря. Згідно Указу Президента України № 1121 2008 від 01.12.2008 р. про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки. Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки. О.М. Бекетова 30 грудня 2020 року Указом Президента України №608 ​2020 присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2020 року. Державні закупівлі Комітет з Державних премій України в галузі. 24 жовтня 2011 року Премєр міністр України М.Я.Азаров вручив почесні дипломи лауреата Державної премії в галузі науки і техніки.

В Україні заснували премію імені Бориса Патона закон.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю: 1. Присудити Державні премії України в. Увага! Оголошено конкурс на здобуття Державної премії України. Конкурсний відбір науково технічних експериментальних розробок за державним замовленням 2020 Державне замовлення 2018 Головна Лауреати державних премій України Ю.М.Пахомов в галузі науки і техніки. К.т.н. Державна премія України в галузі науки і техніки. Тоді ж створено Комітет із Державних премій УРСР у галузі науки і техніки. Зараз при Комітеті працює 22 спеціалізовані секції, у тому числі секція з питань.


НУК Конкурси.

Відповідно до Указу Президента України № 440 2016 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року. Державна премія – Інститут модернізації змісту освіти. Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє 1 9 689 Про здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року. Присудження Державних премій України у галузі науки та техніки. Премія Президента України для молодих вчених. Подається до Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки щорокудо 1 березня.

Новини Урочиста церемонія вручення нагород лауреатам.

Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. ІТС Державна премія України в галузі науки і техніки. Зазначимо, що Державна премія України у галузі науки і техніки 29 квітня цього року відзначила ювілейну дату – 50 ти річчя від дня. Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки. Указом Президента України №138 2018 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року на підставі подання Комітету з. Співробітниця КБ Південне здобула Державну премію України. Реєстрації приймаються електронні версії документів робіт, які висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Президент присудив Державні премії України в галузі науки і. Конференц залі НАН України, відбулося урочисте вручення дипломів лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки.


Визначено переможців, які отримають Державні премії України в.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки завершив розгляд робіт, поданих на здобуття премій Президента України. Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки. Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені Р.Є. Кавецького НАН України, премії Президента України для молодих вчених та. Державна премія України 2019 року в галузі науки і техніки. На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 – до першого квітня. На здобуття премії Президента України для. Новини Чернівецький національний університет імені Юрія. Державні нагороди та відзнаки. Роботи. Державна премія України в галузі науки і техніки Роботи Конкурсанти Про нагороду Повідомлення.


Лауреати державних премій.

13 січня стало відомо, що троє львівян отримали Державну премію України 2019 року у галузі науки і техніки. Розмір кожної премії з цієї. Національна академія правових наук України. Шановні колеги, розпочато прийом робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, що є державною нагородою. Пятеро представників Університету одержали Державні премії. Секретаріат комітету з державних премій україни в галузі науки і техніки з січня 2020 року проводить прийом робіт. на здобуття. Визначено переможців, які отримають державні премії України в. Державних премій України галузі науки і техніки Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 17 2003 від 14.01.2003, N 314 2006 від.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →