Back

★ Військова економіка

Військова економіка
                                     

★ Військова економіка

Військова економіка, як обєктивна реальність - постійно діюча частка суспільного виробництва для забезпечення потреб Збройних Сил склалася в роки Першої світової війни в Німеччині. Усе те військове майно і озброєння, яке було накопичено до війни було використано і втрачено у перші два місяці війни. І вперше в історії людства економіка і політика стала перед проблемою недостачі кінцевої військової продукції і необхідністю переводу значної частки цивільного виробництва на військове виробництво. В сучасних умовах дуже посилився взаємозвязок між війною та економікою.

Економіка здійснює вплив в цілому на хід та результат війни:

 • Економіка є матеріально-технічною базою збройної боротьби. Щоб вести війну потрібна зброя та багато іншого, що дає економіка.
 • Економіка за допомогою військової техніки та людських ресурсів обумовлює організацію, форми і способи озброєної боротьби, військову тактику та стратегію.
 • По-перше економіка є обєктивною основою виникнення соціальних конфліктів які вирішуються через війну.

Взаємозвязок між економікою та війною має двосторонній характер:

 • Війна відволікає значні фінансові, матеріальні та людські ресурси з виробничої сфери в непродуктивну невиробничу сферу.
 • Війна веде до прямого знищення продуктивних сил і у звязку з цим стає задача по збереженню виробництва, робочої сили, забезпеченню живучості економіки.
 • Війна і військові потреби формують структуру самої економіки.

Таким чином з початком першої світової війни склалися обєктивно два сектори суспільно-го виробництва – цивільний сектор і військовий сектор і у військовій науці виник новий напрям її розвитку – військова економіка. Війна перш за все на макрорівні потребує прямих фінансових ресурсів.

Існують:

 • Непрямі фінансові витрати на військову економіку.
 • Прямі фінансові витрати суто військові витрати.
                                     

1. Військова економіка, як наука

Військова економіка, як наука вивчає військо-економічні відносини, які складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання предметів військового призначення. Військова економіка, як обєктивна реальність включає в себе:

 • Чисто військове виробництво засобів збройної боротьби.
 • Цивільне виробництво засобів збройної боротьби.
 • Військове господарство.
 • Цивільне виробництво звичайної цивільної продукції.

Військова економіка як наука є складна система військово-економічних знань. Основними галузями військо-економічних знань є:

 • Загальна теорія військової економіки.
 • Конкретна військова економіка та військове господарство.
                                     

2. Загальна теорія військової економіки

Загальна теорія військової економіки включає:

 • Дослідження змісту військової економіки, структури військового виробництва, законів та закономірностей економічного забезпечення підготовки та ведення війни.
 • Теорію військово-економічного потенціалу.
 • Визначення предмета та основних проблем військово-економічної науки, аналіз використовуваних методів.
 • Аналіз військово-економічної підготовки та економічної мобілізації.
 • Дослідження проблем управління військовою економікою.
 • Аналіз економічного забезпечення коаліційної війни.
 • Розробка загальних принципів економічної роботи у військах.
 • Аналіз особливостей суспільного виробництва в умовах війни.
 • Вивчення проблем економічного протиборства і живучості економіки.
                                     

3. Конкретна військова економіка і військове господарство

Конкретна військова економіка і військове господарство включає 3 підсистеми:

 • Галузеві конкретно-економічні знання.
 • Спеціальні конкретно-економічні знання.
 • Історичні військово-економічні знання.
                                     

4. Галузеві конкретні військово-економічні знання

До галузевих конкретних військово-економічних знань відносяться:

 • Економіка галузей оборонної промисловості.
 • Економіка цивільної оборони.
 • Економіка військового будівництва.
 • Економіка військових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
 • Економіка військового транспорту і звязку.
 • Економіка експлуатації та ремонту військової техніки.
 • Економіка Збройних Сил.
                                     

5. Спеціальні конкретні військово-економічні знання

Спеціальні конкретні військово-економічні знання включають:

 • Фінанси Збройних Сил.
 • Військово-економічну інформатику.
 • Військово-економічний аналіз.
 • Військово-економічне планування.
 • Військово-економічну статистику.
 • Військово-економічну географію.

Історичні військово-економічні знання:

 • Історію військово-економічної думки.
 • Історію військового господарства.

Військова економіка, як наука, має свої закони, закономірності та категорії. У військовій економіці діють загальні економічні закони такі як, закон вартості, закон продуктивності праці, закон росту потреб, закон попиту та пропозиції. Поряд з загальними економічними законами Військова економіка має ряд специфічних законів і закономірностей:

 • Закон виробництва додаткового продукту для задоволення військових потреб.
 • Закон взаємозвязку виробничих секторів військового виробництва.
 • Закон залежності виробництва засобів збройної боротьби від НТП.
 • Закон першочергового виробництва вирішальних засобів збройної боротьби.

На сферу військової економіки впливають закони політики та закони війни:

 • Закон залежності ходу війни від морально-політичного потенціалу.
 • Закон залежності ходу війни від співвідношення економічних потенціалів.
 • Закон залежності війни від її політичних цілей.
 • Закон ходу війни залежно від співвідношення військових потенціалів воюючих країн.
                                     

6. Структура військової економіки, як обєктивної реальності

1. Базові галузі

 • Капітальне будівництво.
 • Комплекс військової та військово-технічної науки.
 • Аграрно-промисловий комплекс.
 • Комплекс сировинних і матеріаловиробничих галузей.
 • Кадрове військове виробництво.
 • Інфраструктура.
 • Паливно-енергетичний комплекс.
 • Галузі, які переробляють сільськогосподарську продукцію.

2. Кадрові галузі

 • Ракетобудівництво.
 • Атомна військова промисловість.
 • Виробництво боєприпасів.
 • Суднобудування.
 • Виробництво стрілецької зброї.
 • Виробництво артилерійських систем та систем залпового вогню.
 • Літакобудування.
 • Танкобудування.

У своїй переважній більшості країн такі галузі зустрічаються дуже рідко. Як правило, формуються змішані підприємства, які поряд з цивільною продукцією здійснюють виробництво кінцевої військової продукції продукція двійного призначенння.

                                     

7. Джерела

 • Воєнна доктрина України.
 • "Теорія і практика воєнної економіки" навчальний посібник В. І. Кириленко, КВГІ 2001.
 • В. І. Мунтіян "Економіка та оборонні витрати". Київ, 1998.
 • В. І. Мунтіян "Оборонний бюджет та можливі шляхи його реформування в Україні". Київ, 1996.
                                     

8. Посилання

 • Л. В. Кондратенко. Воєнна економіка / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2003. - Т. 1: А - В. - С. 594. - 688 с.: іл. - ISBN 966-00-0734-5.
                                     
 • 1862 Воєнна історія Військова економіка Війна Військове прогнозування Воєнна доктрина Військова медицина Військова освіта Військове будівництво Мальцев
 • система Військова економіка Економічна свобода Невидима рука ринку Неформальна економіка Рязанське диво Соціалізм Спонтанний порядок Командна економіка та
 • ведення. Доєнна доктрина України Воєнна доктрина Російської Федерації Військова економіка Світова революція Доктрина Брежнєва Політологічний енциклопедичний
 • Лідер воєнної економіки нім. Wehrwirtschaftsfuhrer WeWiFu - відзнака НСДАП, почесне звання для керівників важливих для військової промисловості підприємств
 • історія Військова економіка Збройні сили України Війна Інформаційна війна Військове прогнозування Воєнна доктрина Військова медицина Військовий шпиталь
 • Економіка Північної Кореї КНДР - аграрно - промислова країна. Основні галузі промисловості: машинобудівна, нафтопереробна, хімічна, чорна та кольорова металургія
 • Економіка Украини - це ринкова економіка що розвивається, 41 - ма в світі за розміром ВВП за ПКС - 527, 2 млрд доларів оцінка за 2020 рік Основу української
 • Факультет військових технологій військові технології Факультет військової медицини медична спеціалізація загальна військова медицина військова стоматологія
 • сучасної економіки Росії схожі на економічні проблеми СРСР пов язані з системним, хронічним недофінансуванням всіх сфер на догоду чисто військової тільки
 • Економіка США - сукупність усіх видів економічної діяльності в США. США - високорозвинена постіндустріальна країна держава - гігант, провідна економічна
                                     
 • Див. також: Бойова підготовка Військова освіта є складовою частиною державної системи освіти. Система військової освіти побудована на основі принципів
 • основи тактика різнорідних сил флотів. Військова справа Воєнна історія Військова стратегія Військова економіка Умовні тактичні знаки НАТО Тактика - М
 • Адмірали та офіцери погони до 2016 Про військові звання у княжому і козацькому військах дивиться гасла: Військова старшина, Генеральна старшина, Полкова
 • галузей теоретичної та клінічної медицини. Докладніше: Військова медицина в Україні Військова медицина в Україні наразі є доволі розвинутою сферою, яка
 • дійсної військової служби. Традиція такого використання терміна залишається в арміях країн пострадянського простору, в яких існує загальна військова повинність
 • На початку XXI ст. сільське господарство залишається головною галуззю економіки В єтнаму, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Основні галузі промисловості:
 • наступальна операція Ешелон військова справа Театр воєнних дій Театр війни Бойовий потенціал Військовий потенціал Радянська військова енциклопедія. К - 22 - ЛИНЕЙНЫЙ
 • Економіка Японії - одна з найрозвиненіших економік світу. За розміром ВВП і обсягом промислового виробництва Японія займає 3 - є місце серед країн світу
 • Положення ділить всі військові містечка на відкриті і закриті. Адміністрація військова Штаб - квартира Пункт постійної дислокації Військові поселення Квартирмейстер
 • Військова таємниця - відомості військового характеру, що спеціально охороняються державою. Може одночасно бути і державною таємницею у сфері оборони, зокрема:
 • Економіка Третього Райху - етап економічної історії Німеччини в період 1933 - 1945 рр., при якому управління народним господарством країни й спосіб його
                                     
 • відомостей про противника. Найважливіший вид бойового забезпечення військ. Військова розвідка полягає у добуванні, зборі та узагальненні відомостей про бойовий
 • Економіка Нідерландів Нідерланди - високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним високопродуктивним сільським господарством. Основні галузі економіки:
 • понад 100 тис. іноземних туристів. Внаслідок військових дій, які тривають понад 20 останніх років економіка Афганістану прийшла в повний занепад. Приблизно
 • оборони України від 03 квітня 2007 року 115 Військові надлишки Військове містечко Військова економіка Військове майно Словник професійної термінології для
 • планами виробництва певних товарів чи курсами іноземних валют тощо. Крива Лаффера Військова економіка Споживання Ефект Робін Гуда Політичний словник
 • ua Військова панорама. 2018 - 01 - 26. Архів оригіналу за 2018 - 01 - 26. Процитовано 26 січня 2018. Українці заплатили майже 12 млрд гривень військового збору
 • Економіка Стародавнього Риму - система економічний відносин, що розвивалася з царського періоду до імперського. Вона базувалася на рабовласництві, основою
 • український вчений, фахівець у галузі економіки національної безпеки, екології та інформаціології, військовий та державний діяч. Доктор наук, професор
 • відбивачів, радіоконтрасних масок, тощо. Окоп Маскувальний костюм Місцевість військова Контрбатарейна стрільба Димова граната шашка Звід відомостей, що становлять

Users also searched:

економіка бойової підготовки зсу, оборонний бюджет це, статут внутрішньої служби збройних сил україни встановлює норми …, військова безпека держави, Військова, військова, військова безпека держави, бюджет, економіка, бойової, підготовки, економіка бойової підготовки зсу, внутрішньої, статут, збройних, україни, встановлю, норми, безпека, держави, служби, оборонний, Військова економіка, оборонний бюджет це, статут внутрішньої служби збройних сил україни встановлю норми, військова економіка, економіка україни. військова економіка,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Статут внутрішньої служби збройних сил україни встановлює норми ….

Кафедри Львівський торговельно економічний університет. Існує два поняття військова економіка: це військове виробництво це обєктивна реальність, як наука. Оборонний бюджет це. ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА Військовий інститут Київського. Наявні політичні, економічні, соціальні, інформаційні, військові та інші ресурси, які можуть бути задіяні при реалізації завдань боротьби в економічній.

Луганська обласна військово цивільна адміністрація стара.

Key words: military and economic security, military and economic potential, armed conflict, war economic factor. ної модернізації військово економічної стратегії. Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в. У статті аналізується необхідність соціально економічної підготовки в магістратурі вищого військового навчального закладу. Уточнено. США продовжать надавати економічну та військову допомогу. Озброєння та військової техніки боєздатність ЗС тощо. Можна сказати, що воєнна економіка – це нау ка про способи, форми та методи економічного. Військова економіка Знаймо. Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України. Ляшов, Дмитро Олександрович. Datum: 2017​.


Кафедра військової підготовки.

Упродовж 2020 року контррозвідка Служби безпеки України розпочала 119 кримінальних проваджень у сфері військово економічного та. ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ Кабінет Міністрів України. Формування та реалізацію воєнної, воєнно економічної, військово технічної та військово промислової політики держави. удосконалення структури,. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАУКОВО ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Перевірте Військова економіка переклади на польська. Перегляньте приклади Військова економіка перекладу речень, прослухайте вимову та вивчіть.

Інститут економіки та менеджменту Івано Франківський.

Гармонійний розвиток всіх складових військового резерву людських зокрема економічних важелів впливу, приватних військових. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та Мінекономіки. ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Національного. Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та DW. США продовжать надавати активну економічну та військову допомогу Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході телефонної.


Людський потенціал. Військово економічний аспект.

Стаття присвячена вивченню втрат вітчизняної економіки від військової агресії. Метою дослідження є узагаль нення оцінок економічних втрат від. Військова економіка, всі новини за тегом військова економіка. Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010. 7. Основні аспекти воєнно економічної науки в Україні. У 2020 му Військова служба правопорядку запобігла скоєнню економічних злочинів зі шкодою для держави майже на 1 мільярд гривень. РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ КРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО. Офіційний веб сайт Сєвєродонецької військово цивільної адміністрації Основні засади затвердження програм соціально економічного і культурного​.


Військово мобілізаційний підрозділ Харківський національний.

У Сенаті США готуються виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. різко підвищує ставку і погіршує прогноз зростання економіки. Кафедра економіки та фінансового забезпечення. Підготовка проводиться на міжвузівській основі у Військовому інституті Київського Курсанти після закінчення навчання отримують військове звання конференція памяті доктора економічних наук, професора Кадієвського. США пообіцяли надати військову та економічну допомогу Україні. Офіційний сайт Авдіївської міської військово цивільної адміністрації Покровського району Донецької області. Угода між Міністерством машинобудування, військово. Сполучені Штати обіцяють продовжувати надавати Україні економічну і військову допомогу. Як повідомляє Європейська правда, про це.

Військово цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської.

Кафедра міжнародних економічних відносин Кафедра компютерних наук Кафедра романо германських мов Кафедра теорії держави та права. ВОЄННА ЕКОНОМІКА Інститут історії України. Економічної науки. Військова економіка своїми положеннями у сфері обгрунтування потреб будівництва Збройних Сил і ведення збройної боротьби. СУТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВО ЕКОНОМІЧНОЇ. США пообіцяли надати військову та економічну допомогу Україні верховенства закону та у впровадженні економічних реформ. Контррозвідка СБУ розпочала 119 кримінальних проваджень для. Військова економіка найбільш важлива і розвинена галузь економіки держави, яка в широкому розумінні охоплює всі економічні питання військової​. Рівненський обєднаний міський територіальний центр. Вища освіта в Україні: Менеджмент, Міжнародні відносини, Туризм, Журналістика, Дизайн, Компютерні науки, Психологія, Економіка, Право,.

Військова кафедра – Економічний факультет.

2 група – студенти Університету ДФС України ННІ фінансів, банківської справи, ННІ обліку, аналізу і аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної​. США продовжать надавати активну економічну та військову. Інститут економіки та менеджменту. Директор д.е.н., проф. Дзьоба Олег Григорович. Номер и телефону: 38 0342 72 58 76. Адреса: вул. Шопена, 1​. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В. Можливість пройти військову підготовку. Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і.


LSULS Digital Repository: Browsing DSpace.

Профіль навчання – за вибором старшокласника: економіка, право, іноземна філологія міжнародні відносини. участь старшокласника у науковому. Тема военная экономика. військова економіка. Новини економіки та бізнесу. В Офісі президента очікують загострення військової агресії РФ. 09.04.2021. Все про економіку та фінанси. Tweet​. Україна та Туреччина підписали низку документів та нову. У статті зазначено, що військова економіка та військові фінанси є а згодом науки військової економіки та військових фінансів. Військова підготовка Київський міжнародний університет. Як ефективний інструмент громадянського суспільства для врегулювання соціально економічних конфліктів в пост військовому просторі.

Причини та фактори економічної кризи в Україні в умовах.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Головна Діяльність Економіка оборони і безпеки Військово технічне. Кафедра військової підготовки Університету КНЕУ. Військова економіка Военная экономика. Військова підготовка НАСОА. By Subject Троїстий союз, Антанта, воєнний потенціал, військова економіка​, запаси сировини, військово промисловий комплекс, види озброєння, армія.


БОРОТЬБА В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ.

Військову угоду між урядами України та Туреччини. Укрінформ. під документом поставили міністр розвитку економіки, торгівлі та. 253 Військове управління за видами збройних сил. Телефони: черговий військового комісаріату – тел. 0362 62 08 73 облік техніки національної економіки каб.№16 – тел. 0362 62 02 67. Режим роботи. Економіка молодший бакалавр Вступ – ПУЕТ. Архів Військово промислова політика. 26.02.2020 Департамент економіки безпеки і оборони. Форма надання інформації приватними. Інститут економіки і менеджменту Electronic Encyclopedia of. Угода між Міністерством машинобудування, військово промислового комплексу і конверсії України та Міністерством економіки Словацької Республіки.


У Сенаті США готуються виділити Україні 300 мільйонів доларів.

Відео за запитом військова економіка. Якщо не ухвалять спецконфіскацію, то військова економіка недоотримає коштів, Юрій Береза 18.12. В Офісі президента очікують загострення військової агресії РФ. 1: Суть економічної системи. Реферат 10.08.2011. 2: Індивідуальна та ринкова пропозиція праці. Реферат 10.08.2011. 3: Економічні концепції К. Маркса.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →