Back

★ Перепис населення України (2001)

                                     

★ Перепис населення України (2001)

Перепис населення України 2001 року - перший Всеукраїнський перепис населення, що відбувся 5 грудня 2001 року в Україні. Перепис населення України 2001 року став першим і поки єдиним переписом населення незалежної України.

                                     

1. Історія

У жовтні 2000 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення" - основний нормативний документ, який визначив правові, економічні та організаційні основи проведення перепису. Перепис населення станом на 5 грудня 2001 року був першим переписом населення України як суверенної держави. Уперше зявилася можливість користуватись не стандартною програмою однаковою для всіх республік колишніх СРСР, а самовизначитися в потребах щодо змісту необхідної інформації, враховуючи нестандартну ситуацію в житті суспільства.

Методика перепису мала відобразити результати повязаних із реформами змін у суспільстві й, разом з тим, забезпечити максимальну порівнянність його підсумків із даними попередніх переписів. Цього вдалося в основному досягнути, оскільки програма перепису була значно ширшою, ніж програми попередніх. Вона містила такі блоки інформації: склад та родинні стосунки членів домогосподарсва, статево-вікова характеристика особи та місце її народження, шлюбно-сімейний стан, включно з кількістю народжених дітей і тих, які залишилися живими для жінок старше 15-ти років, етнічне походження, мовні ознаки, громадянство, рівень освіти, зайнятість, джерела засобів до існування, міграційна активність, житлові умови, наявність земельних ділянок сільсько-господарського призначення, їхня площа та правова форма власності.

Повні результати перепису опубліковані 2002–2004 роках у 14-ти тематичних збірниках 17-ти томах, 7 із них - на СD дисках та 10 - у мережі Інтернет на вебсайті Державної служби статистики України.

                                     

2.1. Результати Кількісні показники

Загальна кількість населення України в 2001 році становила 48 млн. 457 тис. осіб. Населення за типом місця проживання:

 • Сільського населення - 15 млн. 883 тис. осіб 32.8 %.
 • Міського населення - 32 млн. 574 тис. осіб 67.2 %.

Населення за статтю:

 • Чоловіків - 22 млн. 441 тис. осіб 46.3 %.
 • Жінок - 26 млн. 16 тис. осіб 53.7 %.

За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення склала 454 міста.

                                     

2.2. Результати Національний склад населення

За даними Всеукраїнського перепису населення, на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541.7 тис. осіб, або 77.8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0.3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5.1 відсоткового пункта.

Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26.6 % і нараховувала на дату перепису 8334.1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4.8 відсоткового пункту і становила 17.3 %.

                                     

2.3. Результати Мовний склад населення

Українську мову вважали рідною 67.5 % населення України, що на 2.8 відсоткового пункта більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 29.6 % населення, у порівнянні з минулим переписом населення цей показник зменшився на 3.2 відсоткового пункта. Частка інших мов, які були вказані як рідна, за міжпереписний період збільшилася на 0.4 відсоткового пункта і становила 2.9 %.

                                     

3. Значення

Всеукраїнський перепис населення 2001 року, бувши першим переписом населення України як суверенної держави, став важливою віхою не лише в демографічній історії України, а й в історії її державотворення, оскільки він забезпечив цей процес необхідною інформаційною базою щодо субєкта суспільства, його соціально-економічне й політичне життя на переломному етапі буття нації.

                                     

4. Посилання

 • Державний комітет статистики України.
 • Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Перепис населення України 2001.
 • Всеукраїнський перепис населення.
                                     
 • Всеукраїнський перепис населення 2023 року - другий всеукраїнський перепис населення України що планується до проведення у листопаді - грудні 2023 року
 • Переписи населення України - періодичний облік населення України що з 2001 року проводиться Державною службою статистики України Станом на 2019 рік
 • 1 Порівняння національного складу населення України за даними перепису 2001 і 1989. Переписи населення в Україні карти, цифри, міфи та їх спростування
 • ін. Через брак бюджетних коштів в Україні перший і єдиний в її складі перепис населення в Криму відбувся у 2001 році. За більш ніж 13 років, що минули
 • Всеукраїнського Перепису Населення України 2001 року, українську мову вважають за рідну 67, 5  населення України що на 2, 8  більше, ніж за даними перепису населення
 • За даними перепису населення України 2001 року, постійне населення всієї території, підпорядкованої Севастопольській міській раді становила 377 200 осіб
 • чисельністю населення серед міст України Кропивницький посідав 27 місце.. Середній вік населення Кіровоградської міськради за переписом 2001 року становив
 • усіх міст України станом на 1 січня 2020 року а також їхнє наявне населення за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року та статистичного
 • областям Всеукраїнський перепис населення Національний склад населення громадянство Національний склад міст за переписом 2001 року Особливості міжетнічної
                                     
 • Результати Перепису населення України 2001 року Населення районів міст України 1959 2008 рр. Всеукраїнський перепис населення 2001 року. Розподіл населення за
 • Чернівецькій, Чернігівській, м. Києві, м. Севастополі Перепис населення України 2001 Чисельність населення на 1 січня: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
 • Национальный состав населения по республикам СССР рос. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 • мовою за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р. Перепис населення України 2001 - Розподіл населення за рідною мовою, Закарпатська область
 • скорочуватися. За переписом 2001 року в Україні мешкало 48, 46 млн осіб. За даними держкомстату 1 січня 2014 року чисельність населення України становила 45
 • тип. Ф. Крайя, 1840 Населення районів міст України 1959 - 2008 рр. Всеукраїнський перепис населення 2001 року. Розподіл населення за статтю та віком, середній
 • грудня - розпочався перший Всеукраїнський перепис населення в Україні загальна кількість населення України в 2001 році становила 48 млн. 457 тис. осіб міського
 • та 50 жінок. За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 80 осіб. Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року: Кількість
 • території України - українці, що проживають або історично проживали на теренах сучасної України За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
 • За переписом 2001 року, з 48.240.902 жителів України 42.909.474 88.9 народились на території України На території держав СНД народились 4.837.303 10
 • року чисельність наявного населення села становила 130 осіб, з яких 56 чоловіків та 74 жінки. За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 176
 • переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення села становила 197 осіб, з яких 71 чоловік та 126 жінок. За переписом населення України 2001 року
                                     
 • результатами переписів Рідна мова населення Київської області за переписом 2001 р. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 98, 07 мешканців
 • національних меншин України Згідно зі Всеукраїнським переписом населення 2001 р. українську мову вважають рідною 67, 5  населення України російську - 29
 • года Всеукраїнський перепис населення 2001 р - Національний склад Києва Національний склад регіонів України за даними перепису 2001 р. Державний комітет
 • 52 245 перепис 1970 - 84 663 перепис 1979 - 143 625 перепис 1989 - 204 845 перепис 1998 - 235 100 оцінка 2001 - 227 755 перепис 2014
 • Українців тут 24  Останній перепис населення проводився у АР Крим та м. Севастополі в рамках Всеукраїнського перепису населення у 2001 року Первісна людина
 • За результатами перепису населення 2001 року в Україні налічувалося 94 сільські населені пункти з 28 619 що мали населення понад 5 тис. осіб і де загалом
 • чисельності населення міст України Всеукраїнський перепис населення 2001 року. Розподіл населення за статтю та віком, середній вік населення Закарпатська
 • результатами переписів Рідна мова населення Волинської області за переписом 2001 р., За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 99, 51 
 • області за даними переписів населення Національний склад міст Дніпропетровської області за переписом 2001 року, у Рідна мова населення Дніпропетровської

Users also searched:

когда будет перепись населения в украине, національний склад населення україни за переписом 2001 року, перепис населення україни 1989, перепис населення україни 2001, перепис населення україни 2020, про перепис населення, склад населення це, за даними перепису населення 2001 р в україні переважають сім'ї, населення, переписом, перепись, перепису, України, Перепис, перепис, україни, склад, перепис населення україни, склад населення це, Перепис населення України, україні, переважають, сімї, когда, будет, населения, украине, національний, року, даними, про перепис населення, перепис населення україни 2001, за даними перепису населення 2001 р в україні переважають сімї, когда будет перепись населения в украине, національний склад населення україни за переписом 2001 року, Перепис населення України 2001, перепис населення україни 1989, перепис населення україни 2020,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

населення за даними перепису населення р в україні переважають сімї даними перепису когда україні сімї перепис населення україни (2001) за даними перепису населення 2001 р в україні переважають сімї населения перепись Перепис населення України 2001 когда будет перепись населения в украине національний склад населення україни за переписом 2001 року переписом украине склад національний перепис населення україни 1989 будет перепис населення україни перепис населення україни 2020 України Перепис населення України перепис населення україни 2001 перепис року склад населення це Перепис україни перепис населення україни 2020 про перепис населення перепис населення україни 2001 за даними перепису населення 2001 р в україні переважають сім'ї національний склад населення україни за переписом 2001 року перепис населення україни 1989 когда будет перепись населения в украине склад населення це

...

Перепис населення україни 1989.

Про попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення. Чисельність населення по регіонах України у 1993 році. на підставі даних Всеукраїнського перепису населення – грудень 2001.

Національний склад населення україни за переписом 2001 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ Інститут політики. Населення 2001 року Держкомстат і його територіальні Відповідно до статті 18 Закону України Про Всеукраїнський перепис населення затвердити. Склад населення це. Перепис населення 2020. Про що питатимуть українців та як. За даними першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р., в Україні проживало 37.5 млн українців, або 77.8% від загальної чисельності. Про перепис населення. Перепис населення: експерт пояснив, на що підуть 7 мільярдів. Зміни чисельності російськомовних українців в Україні за матеріалами переписів населення 1989–2001 рр. В Скляр. Народна творчість та етнографія,.


Перепис населення україни 2001.

Перепис населення України відбудеться в листопаді грудні 2020. Кабінет міністрів сьогодні оприлюднив результати електронного перепису населення: станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37.

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН ТУ Серія географічна. 2004. Вип. 30. С. 175.

Національний склад населення за переписом 2001 р. площа населення. українці. росіяни. поляки. білоруси. євреї. молдовани. вірмени. цигани. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ Інститут історії України. Останній перепис населення України був проведений в 2001 році. Тобто, пройшло вже 18 років з того часу, коли українців останній раз обліковували. Перепис населення: у вільній частині України мешкає 37. У порівнянні з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на понад 11 млн людей. Тоді цей показник становив 48. Кабмін відклав Всеукраїнський перепис населення на два роки. Вперше й поки востаннє в незалежній Україні всеукраїнський перепис населення був проведений ще у 2001 році. У Державній службі. Перепис населення 2020: дати проведення, запитання для. Даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року​, кількість населення України становила 48 млн. 416 тис. Національний склад районів.ua. Згідно з результатами проведення перепису населення, в Словаччині в українців Словаччини з 13 281 осіб у 1991 р. через 10 814 осіб у 2001 р. до 7​.


А знаєте, скільки нас? Кабмін оприлюднив результати перепису.

Соціальних досліджень НАН України Перший Всеукраїнський перепис населення: характеризуються всі основні моменти Всесоюзних переписів населення 1959, 1970 Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. Як робитимуть портрет населення України Газета День. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет вважає, що класичний перепис населення 2001 року не відображає реальних даних про населення.


Про додаткові заходи щодо підготовки і проведення.

Перепис 2020. Останній перепис населення України проводили ще 17 років тому, у 2001 му. Майже весь цей час уряд планував новий. Перепис населення Дубілета: чому дослідження називають. Переписи населення України періодичний облік населення України, що з 2001 року проводиться Державною службою статистики України. Станом на 2019 рік в незалежній Україні був проведений один перепис населення. За цим показником серед колишніх. Загальна характеристика національного складу населення. Всеукраїнський перепис населення, 2001 рік. Кількість постійного населення становила 1236.1 тис. осіб, з них громадяни України 1230.6 тис осіб 99.

.ua Головне управління статистики у.

Який покликаний оновити дані про українців, отримані після останнього перепису населення в 2001 році. Навіщо вони проводяться та. Презентація перших офіційних результатів перепису населення. Україна не встигла провести перепис одночасно з країнами ЄС, але вона період незалежності Всеукраїнського перепису населення грудень 2001 р. Всеукраїнський перепис населення: мовний аспект Радіо Свобода. Попередніх переписів останній і єдиний в історії незалежної України проводився у. 2001 р. Крім того, добігає кінця рекомендований ООН періоду​. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ В НОВИХ ДЕРЖАВАХ ЧЛЕНАХ ЄС ТА. Всеукраїнський перепис населення було перенесено на 2020 р. Згідно зі ст. 5 Закону пису населення 2001 р., в Україні налічувалося понад 130 груп.

У 2021 році найімовірніше не буде всеукраїнського перепису.

Перший Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. Проведення чергового Всеукраїнського перепису населення визначено. ПРО НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ. Останній перепис населення України проводився в 2001 році. Хоча відповідно до рекомендацій ООН переписи населення в більшості країн світу​.


Перепис населення Укрінформ.

Національний склад населення України за переписом 2001 року. українці. росіяни. інші національності. Діаспора розселення значної частини етносу за. Уряд узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису. Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. Дані перепису населення України 2020 і 2001 років Вся Україна. За матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р. го складу населення України приділяли увагу багато Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі С. Чорний. – К. ДНВП Картографія, 2001.

Україна готується до перепису населення. Без Криму і частини.

За даними останнього перепису населення 2001 рік із загальної кількості всіх мешканців області найбільш численна корінна національність – українці,​. Перепис населення України – порівняння даних 2001 і 2020 років. Визначення періодичності проведення перепису населення України ​реєстр. оскільки останній перепис населення України був проведений в 2001. Пояснювальна записка до проекту закону України №1159 от. Згідно з цим переписом, загальна кількість населення України в 2001 році складала 48.45 млн осіб. Всеукраїнське анкетування мало. ‪Володимир Скляр‬ ‪Google Академія‬ Google Scholar. Експерти зазначають, що ця цифра не точна, тому що у країні давно з 2001 року не проводився перепис населення, а дані.


Книжкове видання НАН України.

Востаннє повноцінний перепис в Україні проводили у 2001 році. Презентоване Дмитром Дубілетом дослідження це НЕ перепис, а. Облік населення в Україні: поняття, необхідність та методи. Нагадаємо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році​. Згідно з його даними, кількість населення України в 2001.


Інформаційна картка.

Незалежній Україні перший і поки що єдиний Всеукраїнський перепис населення здійснено у 2001 р., тобто вже пропущено один цикл. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОКРУЖНИХ МІСТ. Основні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року у Львівській області становила 2626.5 тис. осіб, або 5.4% від населення України. Динаміка етнічного складу населення Закарпатської області за. 2001 рік. 1989 рік. Область. Міські ради. Івано Франківська. Болехівська За результатами Всеукраїнського перепису населення в Україні кількість. Підсумки загальних переписів населення 1959–2001 рр. як. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0.3%, а їх питома вага серед мешканців України на 5.1.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →