Back

★ Дика природа

Дика природа
                                     

★ Дика природа

Дика природа - великі, значною мірою некеровані, неконтрольовані і незмінені людьми або здатні відновитися до такого стану ділянки землі, де підтримується місцеве біорізноманіття, екосистемні процеси і є малозмінена людиною нежива природа. На цих ділянках дика природа відтворюється без допомоги людини, природним шляхом, "диким" типом, зберігаючи саморегуляцію за рахунок внутрішніх звязків. Дика природа - це земля з власною волею. Ділянка дикої природи може також бути деякою мірою культурним ландшафтом, який використовується аборигенних народом протягом десятків тисяч років.

Територія дикої природи допускає сучасне невелике і ненастійливе людське вторгнення, але так, щоб природні процеси продовжували еволюціонувати. Дика природа не буває статичною і може мати кілька ступенів порушенності людиною.

Першими в світі США дали юридичне визначення дикої природи, яке закріплено в Законі 1964 р. "Про дику природу".

                                     

1. Сучасна ідея дикої природи

Сучасна ідея дикої природи - система поглядів і підходів до дикої природи і її охорони, заснованих на тому, що дика природа - не тільки ресурс або важливий компонент екологічних систем. Дика природа - це ще й субєкт, зовсім інше, священний простір, Мати-Богиня, інша, більш стародавня цивілізація, існуюча поза людським контролем, повноправний партнер людини.

Дика природа має свою внутрішню цінність, свої інтереси, свою гідність, свою мету і права на існування і свободу. Сучасна ідея дикої природи спрямована на порятунок від знищення всієї дикої природи, що залишилася на Землі.

                                     

2. Етика дикої природи

У 1976 р. американський географ і захисник дикої природи Лінда Гребер випустила книгу "Дика природа як священний простір", в якій виклала концепцію етики дикої природи. На її думку етика дикої природи - це радикальний напрямок екологічної етики, орієнтованої на повагу свободи, інших прав дикої природи і шанування дикої природи як священного простору. Її мета - максимальне невикористання дикої природи, а також заповідання якомога більших площ дикої природи.

                                     

3. Цінності дикої природи

Цінностями дикої природи є субєктивна оцінка її значення, мотивуюча поведінку людини. Цінності дикої природи діляться на зовнішні і внутрішню. До зовнішніх цінностей відносяться утилітарні - економічна, рекреаційна, а також не утилітарні - релігійна, екологічна, естетична, освітня, патріотична, етична, духовна, історико-культурна, наукова.

Внутрішня цінність дикої природи означає, що обєкт цінний сам по собі, сам для себе, незалежно від користі для інших.

                                     

4. Етико-естетичний підхід у заповідній справі й охороні дикої природи

Етико-естетичний підхід у заповідній справі й охороні дикої природи - філософський напрямок у створенні охоронюваних природних територій і захисті біорізноманіття, розроблений в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX століть російськими та українськими піонерами охорони природи - І. П. Бородіним, Д. М. Анучиним, Г. А. Кожевніковим, O.П. Семеновим-Тян-Шанським, В. І. Талієвим, В. Є. Тімоновим. Центральною його ідеєю є твердження етичної та естетичної цінності світу природи, права дикої природи і видів диких живих істот на існування, необхідність формування гуманного ставлення людей до дикої природи і всіх живих істот незалежно від їх практичної користі, високе оцінювання нематеріальних цінностей дикої природи. Після 1917 р., в силу відомих політичних причин, даний підхід був відданий в СРСР забуттю. В даний час ідеї етико-естетичного підходу послужили для розробки принципів ідеї абсолютної заповідності.

                                     

5. Піонери охорони дикої природи України

До піонерів охорони дикої природи в Україні належить група українських, російських, польських, румунських і чеських вчених-природничників і громадських діячів, які першими на рубежі XIX-XX століть заговорили про право дикої природи на існування і захист її матеріальних і нематеріальних цінностей. До них слід віднести В. Г. Аверіна, М. П. Акімова, О. О. Браунера, Г. О. Бризгаліна, П. Ф. Бузука, М. І. Гавриленка, В. Я. Гурського, Н. О. Десятову-Шостенко, Й. Пачоського, С. О. Іллічівського, М. І. Котова, Є. М. Лавренка, Б. Лучаківського, В. Ф. Ніколаєва, А. Л. Пясецького, М. С. Шалита, М. В. Шарлеманя, О. О. Шумера, О. А. Янату, І. І. Пузанова, Ф. Е. Фальц-Фейна всі Україна, Ш. Вердака, В. Дзєдушицького, П. Контні, С. Мацька, О. Мріца, Я. Павликівського, М. Рациборського всі Польща, М. Гушуляка Румунія, А. Златника Чехія, В. В. Докучаєва, Г. О. Кожевнікова, П. К. Козлова, М. Е. Мартіно, В. В. Станчинського, В. М. Сукачова, В. І. Талієва, Ф. Ф. Шилінгера Росія. У 1930-х роках третину піонерів охорони дикої природи, що проживали на території Радянської України, було репресовано.

                                     

6. Охорона перших обєктів дикої природи на території України

Перша ділянка дикої природи - Памятка Пеняцька на території сучасної України була заповідана в 1886 р. графом В. Дзєдушицьким. У 1889 р. багатий землевласник Херсонської губернії Ф. Е. Фальц-Фейн взяв під охорону ділянка цілинного степу в своєму маєтку Асканія-Нова. У 1898 р. він бере під охорону нові ділянки цілини в 500 і 120 десятин, де починаються постійні дослідження ботаніка Й. Пачоського. У 1910 р. Хортицьке товариство охоронців природи викупило скельну ділянку Дніпра під сучасним м. Запоріжжя в кілька сот гектарів і взяло під охорону. У 1913 р. Кримське товариство дослідників природи та любителів природи взяло під охорону степову дільницю під Сімферополем. У 1914–1915 рр. граф Кочубей взяв під охорону 160 десятин свого Карлівського бору біля Диканьки.

                                     

7. Розгроми заповідників

Значної шкоди охороні дикої природи України було завдано в результаті проведених у СРСР в 1951 р. і в 1961 р. масових закриттях заповідників. У 1951 р. з ініціативи Й. Сталіна, Л. Берії та М. Малєнкова в СРСР було закрито 88 заповідників, з них 19 - в Україні. У 1961 р. з ініціативи М. Хрущова в СРСР було закрито додатково 16 заповідників. На це раз на Україні, завдяки опору керівництва республіки, насамперед Д. Коротченка, жоден з українських заповідників ні закрито, лише був скорочений штат Чорноморського та Українського степового заповідників.

                                     

8. Охорона дикої природи в США та інших країнах

Першим у США питання про охорону дикої природи підняв у середині XIX століття відомий американський екофілософ Г. Торо. У 1940–1950-х роках відомі американські захисники дикої природи О. Леопольд, Б. Маршалл, Г. Занісер стали піднімати питання про необхідність законодавчої охорони ділянок дикої природи США. Г. Занісером був розроблений проект Закону "Про дику природу", який в 1964 р. був прийнятий Конгресом США і підписаний Президентом США Л. Джонсоном. Під захист держави було взято 53 території загальною площею 9.1 млн акрів дикої природи у 13 штатах. На виділених територіях дикої природи в основному заборонялася комерційна діяльність, використання доріг та автотранспорту, зведення будівель і споруд. Метою створеної Національної системи територій дикої природи став їх захист від економічного використання. Одночасно в них дозволялася примітивна рекреація. На 2005 р. до Національної системи територій дикої природи входило 106.498.016 акрів, або 677 ділянок дикої природи, розташованих в 44 штатах, що становить 4.7% площі країни, або площу рівну штату Монтана.

Слід додати, що подібна законодавча база щодо захисту ділянок дикої природи існує в Канаді, Австралії та Фінляндії.

Див. також Європейська дика природа.

                                     

9. Інтепретація дикої природи

Інтерпретація дикої природи - освітня діяльність, спрямована на розкриття значення природних обєктів та їх взаємин в природі через екскурсійну діяльність, особисте знайомство з природою, непряме демонстрування цінностей природи, передумова і створення основи для оцінювання, що робить дику природу поцінованою. Цей термін був запропонований американським захисником дикої природи Джоном Мюром в перше десятиліття XX ст. Інтепретація стала практикуватися в американських і канадських національних парках, а також на територіях дикої природи. Останнім часом набула поширення в Україні та інших європейських країнах.

                                     

10. Екологічні ризики

На жаль, у ряді випадків інтерпретація дикої природи перетворюється на організацію розваг для людей на лоні дикої природи з метою отримання прибутку, що ніяк не вяжеться із завданнями інтерпретаційної діяльності в дикій природі. У цьому випадку дикій заповідній природі завдається непоправна екологічна шкода, у звязку з чим Законом України "Про природно-заповідний фонд України" будь-який туризм в природних заповідниках, а також в заповідних зонах національних природних парків та біосферних заповідників заборонений.

                                     

11. Критика

Американська концепція дикої природи піддалася критиці з боку деяких письменників дикої природи. Наприклад, Вільям Кронон пише, що те, що він називає етикою або культом дикої природи, може "навчити нас бути зневажливими або навіть презирливими до таких місць і переживань", і що "дика природа має тенденцію віддавати перевагу деяким частинам природи за рахунок інших" використовуючи в якості прикладу "могутній каньйон, більш надихаючий, ніж скромне болото". Це найбільш ясно видно з того факту, що майже у всіх національних парках США збереглися вражаючі каньйони і гори, і тільки в 1940-х роках болото стало національним парком - Еверглейдс. В середині 20-го століття національні парки почали охороняти біорізноманіття, а не просто привабливі пейзажі.

Кронон також вважає, що пристрасть до порятунку дикої природи "становить серйозну загрозу відповідальному енвайронменталізму" і пише, що він дозволяє людям "дати собі дозвіл ухилитися від відповідальності за життя, яку ми насправді ведемо. до такої міри, що ми живучи в міській-індустріальної цивілізації, в той же час прикидаємо себе, ніби наш справжній дім знаходиться в дикій природі".

                                     

12. Див. також

 • Дикі тварини.
 • Навколишнє природне середовище.
 • Екологічна етика.
 • Природа.
 • Школа річки Гудзон.
 • Митці дикої природи.
 • Природоохоронна естетика.
 • Ідея абсолютної заповідності.
 • Культ дикої природи.
                                     

13. Посилання

 • Дика природа / / Словник-довідник з екології: навч. -метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. - С. 67.
 • Дика заповідна природа. В пошуках нової ідеології.
                                     
 • Дика природа Тасманії англ. Tasmanian Wilderness - об єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Включає ряд територій в Тасманії, що є територією Австралії. Дика
 • Всесвітній фонд природи англ. World Wide Fund for Nature, до 1986 р - Всесвітній фонд дикої природи англ. World Wildlife Fund, WWF - міжнародна неурядова
 • Джордж став важливим символом для концентрації зусиль щодо збереження дикої природи на Галапагоських островах і по всьому світу загалом. Вчені десятиліттями
 • присвячені дикій природі несуть якесь філософське навантаження, а не тільки обмежуються описом диких ландшафтів або диких тварин. Природа описується як дика вільна
 • справжню цінність священних місць природи Дика природа Любов до природи Митці дикої природи Група Сімох Звільнення дикої природи Природоохоронна ідеологія Сакральний
 • European Wildlife укр. Європейська дика природа - загальноєвропейська некомерційна організація, що займається охороною природи та ландшафтів Європейського континенту
 • Прогулянка лісами. Двоє лінюхів проти дикої природи англ. A Walk in the Woods by Bill Bryson - книжка - автобіографія, бестселер письменника та мандрівника
 • відносно дикої природи яка отримує підтримку з боку Агентства США з міжнародного розвитку За сприяння Коаліції проти полювання на диких тварин і Мережі
 • природа як моніфістація Дао натуралістичне дика природа як втілення вічності і естетичне дика природа як уособлення абсолютної краси сприйняття.
 • Притулок дикої природи Ґовінд - Пашу - Віхар англ. Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, гінді ग व द पश व ह र - заказник в Індії, розташований в окрузі
 • Про дику природу Закон Про дикі і мальовничі річки створив в США надійний юридичний захист ділянок дикої природи Охорона вод Дика природа Борейко
 • Звільнення дикої природи включає філософські аспекти, розробку законів з охорони дикої природи розширення мережі територій дикої природи та заповідників
                                     
 • Дика природа Лівану - це флора і фауна країни Ліван, розташованої в східній частині Середземного моря. У країні є чотири основних географічних райони:
 • 1, визначивши 3 березня Всесвітнім днем дикої природи з метою святкування та підвищення обізнаності про дику фауну та флору у світі, та визнав важливу
 • Дика сімейка Тонбері англ. The Wild Thornberrys - мультсеріал виробництва компанії Nickelodeon. В Україні мультсеріал транслювався у власному озвученні
 • визначенні, слово природа входить у словосполучення дика природа незаймана природа первісна природа У специфічному розумінні слова, природа вживається для
 • своїх полотнах оспівували дику природу Америки, намагалися показати, що своєю святістю, незайманістю після Творця дика природа все ще залишається еталоном
 • суворим дотриманням CITES Дика природа з ризиком - боротьба з незаконною торгівлею дикою природою у В єтнамі Збереження дикої природи В єтнаму Ліга дій Слон
 • Дика природа красива, загадкова, дика божественна, вільна, моральна. І ми повинні цінувати її за таку неповторність. Яке ж майбутнє у ділянок дикої природи
 • є контроль та збереження дикої природи Містить у своєму складі такі підрозділи: Система національних резервів дикої природи National Wildlife Refuge
 • Склад дикої природи Мадагаскару відображає той факт, що острів був ізольований близько 88 мільйонів років. Доісторичний розпад суперконтинента Гондвана
 • Притулок дикої природи Кедарнатх англ. Kedarnath Wildlife Sanctuary - природоохоронна територія в округах Чамолі і Рудрапраяґіндійського штату Уттаракханд
                                     
 • проживання дикої природи місця природних екосистем та спокійних майданчиків для відпочинку. Ми одночасно працюємо над розширенням системи дикої природи та парків
 • Концепція Торо про дику природу була революційна тим, що виявилася позбавленою будь - якої дискримінації дикої природи На його думку, дика природа - ні що інше
 • родоначальник свійського віслюка. Є тільки кілька сотень дикого віслюка, залишеного в дикій природі Цей таксон іноді розглядається під видовою назвою asinus
 • американський географ і екофілософ. Широко відома на Заході завдяки книзі Дика природа як священний простір англ. Wilderness as Sacred Space, випущеній в 1976 р
 • зовсім не захист свободи дикої природи Така контрольована дика природа на його думку, фікція. Ми не можемо зберігати дику природу як зберігають полуницю
 • Притулок дикої природи Бінсар англ. Binsar Wildlife Sanctuary - заказник в Індії, розташований в окрузі Алмора штату Уттаракханд. Це чудовий парк в
 • диких котів жили у неволі. Шотландська дика кішка традиційно є символом шотландської дикої природи Шотландська дика кішка є ймовірним натхненником міфологічної
 • ресурсів дика природа може бути змінена, погіршена або з якої - небудь причини зведена до навколишнього середовища. Цінність дикої природи строго сприймається

Users also searched:

чорнобиль фотографії, дика природа африки, дика природа світу, дика природа україни, тварини зоні відчуження, які тварини живуть в чорнобилі, зубр в чорнобилі, звірі в чорнобилі, Дика, чорнобилі, дика, природа, Дика природа, тварини, дика природа україни, тварини зоні відчуження, чорнобиль фотографії, які тварини живуть в чорнобилі, звірі в чорнобилі, зубр в чорнобилі, світу, африки, україни, зоні, відчуження, чорнобиль, фотографії, живуть, звірі, зубр, дика природа африки, дика природа світу, дика природа, природа україни. дика природа,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Які тварини живуть в чорнобилі.

Дика природа Книголенд книжный интернет магазин. Й незабутній, мов дика природа, BORJOMI FLAVORED WATER. Це твій зв​язок з дикою природою, що в будь який час драйвово. Зубр в чорнобилі. Подорож на край світу: дика природа Нової Зеландії Діти в місті. Поліський національний університет отримав німецький грант на проведення літньої школи Чорнобиль сьогодні – дика природа без. Дика природа світу. SKI TOUR hut route Пригоди у Карпатах. Як дика природа повертається до Чорнобиля.

Звірі в чорнобилі.

Дика природа черкащиниАнтена онлайн Антена онлайн. ОПТ Трансформери ЛЮКС ОПТ Головна. КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ​КНИГИ РОЗМАЛЬОВКИ. Махаон. Дика природа укр 5 6років Чт 1 Махаон​. Дика природа україни. Машинки Matchbox MBX Дика природа 5 штук 1:64 C1817 GKJ10. Коронавірус та повязаний з ним тимчасовий карантин примусив багатьох з нас залишатись вдома та рідко виходити на вули…. Лонгслів для дівчинки Дика природа Little Maven 110 5 років. Смугаста, як і життя, зебра на декоративною подушці Дика природа 5 з появою у вітальні, спальні або кухні стане оригінальним елементом, приверне.


Дика природа. Прості Тангль купити за низькою ціною в Україні.

Дика природа це невідємна частина нашої планети, Новина. Екоквест. Дика природа Моя Книжкова Полиця. ❤ Журнал Дика природа 2021 рік Світовид 1шт No Brand ​9771995875331 в Україні ☕ Єдиний каталог споживчих товарів ❑ 3D фото​. Дика природа - Головоломки і кросворди Дозвілля і творчість. Усе про книжку Дика природа. Уяви, що тобі відкрилася таємниця телепортації! Але натомість ти зобовязаний відвідати всі дивовижні місця планети і. ДИКА ПРИРОДА НА ПРАВАХ НЕВІСТКИ. АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛАТИНСЬКОГО ТА ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: КОМПОНЕНТ ДИКА ПРИРОДА. Dmytro Bihunov Svitozara​. Колдунов Я. В. Дика природа як священний простір 2017. Разом із серією Екоквест занурьтеся у світ дикої природи: знайомтеся з неймовірними зеленими рослинами та дивовижними і загадковими. Зошит уч. Бріск 36арк. ТВ 7 №2547 Дика природа 20 240. Представь, что тебе открылась тайна телепортации! Но вместо этого ты обязан посетить все удив.

ТОВ ДИКА ПРИРОДА Код ЄДРПОУ 39829084 YouControl.

Як дика природа впливає на добробут планети. Опубліковано 3 March 2020. Від могутнього тигра до бджоли трудівниці, величезне різноманіття живого. Купить Екоквест Дикая природа. Ранок Л809004У недорого. Купити Екоквест: Дика природа у Л809004У Ціна 85 грн. Доставка 1 2 дня. ⏩ Розстрочка 0%. ⏩ Опис, характеристики, відгуки та.


Набір для вишивання бісером Дика природа Аляски триптих.

Найбільше її багатство унікальна природа. Цікаві історії від біолога Ганночка Кузьо Hanna Kuzyo про ендеміків, інтродуцентів, вимирання видів та інші. Дикі тварини Сергій Рижков. Купити Лонгслів для дівчинки Дика природа Little Maven 92 24 міс Рожевий ​46483 за вигідною ціною в ⭐ ALLO ⭐ Акції гарантія доставка. Книжка Екоквест Дика природа Рід Барбара купити в. Дика природа Європи. Що може бути різноманітнішим і цікавішим, ніж природа Європи? Жоден інший континент не може похвалитися такою.


Дика природа СонцеCад.

Транскордонний природоохоронний проект Полісся дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших природних районів Європи, що на. Як дика природа повертається до Чорнобиля BBC News Україна. Купити Екоквест: Дика природа у 293037 Вигідні ціни Постійно діючі акції та знижки Гуртові покупки на сайті ➦.ua ✈️ швидка.

Подушка з фотодруком Дика природа 5. Купити подушку в.

Купити Зошит Поділля А 5 60 19151 Крафт Дика природа, вн бл 75гр м, обкл 300гр м, бок.пруж. 9 108 19151 оптом в Україні в інтернет магазині. Календар Світовид 2021 Дика природа 9771995875331. RANOK CREATIVE Книга Экоквест. Дика природа 100% оригінал Жодних підроб КнигиЧому варто купити: Детские книги. Екоквест. Дика природа купити книжки в книгарні України. Дика природа. Жанр фотографії Дика природа. Категорії. Manfrotto Штативи Аксесуари Міні штативи Моноподи Штативні голови Штативи без. Екоквест: Дика природа р 293036 ціна 85 грн. Розумні. Дика природа. Сортувати. За зростанням ціни Природа Черкащини. 0 отзывов. У наявності. Природа Черкащини. ВКН 331. 29грн. У кошик. Упаковка.

Цікавий світ. Енциклопедія тварин. Дика природа. 60х84 1 8 112 с.

Купити книгу Дика природа в інтернет магазині ✦ КНИГАРНЯ Є ✦ 100% наявність Приємні ціни Швидка доставка. Дика природа Новини й аналітика зі світу політики: оцінки DW. Настала ера візуалів, креаторів та інноваторів. Для того щоб бути у тренді потрібно постійно розвивати свої творчі здібності. Як запитаєте ви? Ми про. Дика природа укр 5 6років Чт 1 Махаон Іграшки. AS 0540 Дика природа Картина за номерами на полотні ART STORY 40х50см. Детальна інформація про товар послугу та постачальника. Ціна та умови. Полісся – дика природа без кордонів – Овруцька міська рада. Новини дика природа онлайн на Вільне радіо. COVID 19 Інструкції Про нас Контакти. LiqPay Patreon ukr ru Вільне Радіо дика природа.


Дика природа Olympus.

Обкладинка: тверда. Кількість сторінок: 48. Формат: 210х290 мм. Рік видання: 2018. Уяви, що тобі відкрилася таємниця телепортації! Але натомість ти. Останні новини дика природа Вільне радіо. Дика природа. Прості Тангль ⭐️ в інтернет магазині ⌛️ Архівний Ціна: 99 грн. ❗️ Нові моделі 38 044 364 11 33 Кредит. Дика природа: підходи до розуміння сутності та соціального. Екоквест: Дика природа, RANOK Л809004У ✔️ купити в інтернет магазині Час Пік з доставкою по Україні 380676711253. Поліський національний університет отримав німецький грант. Дика природа як священний простір Я. В. Колдунов Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 123. С. 229 231. Режим доступу:.

BORJOMI FLAVORED WATER: твій ковток дикої природи.

Уяви, що тобі відкрилася таємниця телепортації! Але зате ти зобовязаний відвідати всі дивовижні місця планети і дослідити їх рослинний і тваринний. Дика природа – купити в Україні, ціна – Книгарня Є. Відпочинок на острові Джарилгач: дика природа та лазурове море. 13.07.​2020:58. Відпочинок на острові Джарилгач: дика природа та лазурове.


NIKKOR Обєктиви для цифрових дзеркальних фотокамер для.

Набір для вишивання бісером Дика природа Аляски триптих ручної роботи від майстра ТМ Александра Токарева на Набір для вишивання. Екоквест: Дика природа у Л809004У купити ELMIR ціна. Купити Лонгслів для дівчинки Дика природа Little Maven 110 5 років Рожевий 46483 за вигідною ціною в ⭐ ALLO ⭐ Акції гарантія доставка. ДИКА ПРИРОДА В АКСІОСФЕРІ ДЕРЖАВНОГО дріду наду. Результат пошуку по ключовому слову: дика природа Фотоконкурс ​Захисти дику природу. У фокусі! Багато українців навіть не здогадуються,. Екоквест: Дика природа, RANOK Л809004У купити в Час Пік. ІКЕА,IKEA,ІКЕЯ,Картина, Дика природа, 120x56 см,804.008.05, 80400805. Дика природа Європи Київстар скоро в ефірі. Хочете купити Блокнот Дика природа 60 аркушів Клітинка Для дівчат, Для хлопців, Нейтральні ⭐ ціна 30 грн. за 1 шт. ⭐ 100% якість☝ Заходьте!. Екоквест: Дика природа укр. Ранок 686554 купити за. Дика природа: підходи до розуміння сутності та соціального призначення. Колдунов, Я. В. Koldunov, Ya. V. URI.


Журнал Дика природа 2021 рік Світовид 1шт No Brand.

Купити книгу Екоквест Дика природа Рід Барбара в інтернет магазині Vivat Від 101 грн. Постійно діючі знижки та акції. Дика природа Manfrotto. SKI TOUR hut route. зареєструватись. дика природа, комфортні ночівлі. SKI TOUR hut route. зареєструватись. дика природа, комфортні ночівлі. SKI TOUR​. Лонгслів для дівчинки Дика природа Little Maven 92 24 міс Алло. Fbpx. Про мене Галерея. Життя птахів Гори Зимова серія Панорами Пейзаж Різне Дика природа Блог Магазин. Друк Shutterstock Adobe Stock. Дика природа ProTrail – для подорожей багато ідей!. Дика природа опиняється на правах невістки – фізично вона ніби жива, а психологічно вона вже зовсім не та, якою її створив Бог.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →